De scope van de gerapporteerde milieu-indicatoren is in de meeste gevallen beperkt tot de relevante O&O- en productievestigingen te Beerse, Geel en Olen. De voetafdruk van deze vestigingen bedraagt voor elk van de gerapporteerde indicatoren evenwel meer dan 95% van onze totale voetafdruk in België.

Waterverbruik (1)

Oorsprong2010 (m³)2011 (m³)2012 (m³)2013 (m³)
Beerse 1
Leidingwater612.564614.316692.187562.852
Regenwater (2)24.3786.2759.97218.718
Grondwater (3)12.89246.57650.04750.632
Subtotaal649.834667.167752.206632.202
Geel
Leidingwater371.296367.327370.411346.490
Grondwater (3)10.2742.1316.2253.371
Subtotaal381.570369.458376.636349.861
Olen
Leidingwater7.8837.1426.8106.692
Mechelen
Leidingwater2.517000
Totaal waterverbruik1.041.8041.043.7671.135.652988.755
HF2015 Doelstelling: -10% (basis 2010)0,2%9,0%-5,1%
 • (1)

  Scope: J&J WWEHS MAARS sites (R&D en productie sites). 

 • (2)

  Alleen het aandeel regenwater dat gecollecteerd en hergebruikt wordt als proceswater, wordt vermeld.

 • (3)

  Hoewel in Beerse en Geel bodemsaneringsprojecten lopende zijn, wordt het opgepompte grondwater hiervan niet in rekening gebracht, uitgezonderd het aandeel dat in aanmerking komt om als proceswater in te zetten. De Geel site heeft een vergunning voor grondwaterwinning, waarvan de gewonnen hoeveelheden vermeld worden.

Waterhergebruik (1)

Oorsprong2010 (m³)2011 (m³)2012 (m³)2013 (m³)
Beerse 1
Regenwater24.3786.2759.97218.718
Grondwater (bodemsanering)12.89246.57650.04750.632
recycled WWTP effluent71.37120.05613.8940
recycled effluent for electrolyt production3437260132
Subtotaal108.64473.34474.17369.482
Geel
Proceswater (4)02.00025.00018.000
Subtotaal02.00025.00018.000
TOTAAL108.64475.34499.17387.482
% van het totale waterverbruik10,4%7,2%8,7%8,8%
 • (4)

  Deze hoeveelheden zijn naar best vermogen ingeschat.

Wateremissies, debiet en vuilvracht (1)

SiteEigen waterzuivering ?Bestemming effluent2010 (m³)2011 (m³)2012 (m³)2013 (m³)
Beerse 1Ja, 2-traps zuiveringOppervlaktewater - Oude Dijkloop957.106956.0661.031.065866.129
Olen (5)NeenRWZI Stelen3.6602.8812.9453.306
GeelJa, 3-traps zuiveringRWZI Stelen507.289477.566500.128473.431
TOTAAL (6)1.468.0551.436.5131.534.1381.342.866

Beerse 1 (7)

Parameter2010 (kg)2011 (kg)2012 (kg)2013 (kg)
BZV (8)2.0267735.5931.195
CZV (9)30.70435.18352.75323.377
ZS (10)12.75615.92821.2546.712
Ntotaal (11)1.8871.9203.5182.988
Ptotaal (12)9231.2241.486875
Zn (13)884782119
Cl (14)237.455249.954217.967239.918
 • (5)

  Het verschil met het waterverbruik wordt gevormd door het verontreinigd bedrijfsafvalwater dat selectief wordt ingezameld en behandeld op de waterzuivering van de Geel site, alsook door het water dat verdampt in koeltorens.

 • (6)

  Het verschil met het totaal waterverbruik wordt gevormd door de lopende bodemsaneringsprojecten op de sites van Beerse en Geel, door een gedeelte regenwater dat in de waterzuivering terechtkomt, door het water in onze geproduceerde producten en door het water dat verdampt in koeltorens.

 • (7)

  Gezien Beerse I de enige site is waarvan het afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater (Oude Dijkloop) wordt geloosd, worden alleen de geloosde vrachten van deze site vermeld. De bestemming van het afvalwater van Olen en Geel is de RWZI van Stelen.

 • (8)

  BZV: biologisch zuurstofverbruik.

 • (9)

  CZV: chemisch zuurstofverbruik.

 • (10)

  ZS: zwevende stoffen.

 • (11)

  Ntotaal: totaal stikstof.

 • (12)

  Ptotaal: totaal fosfor.

 • (13)

  Zn: zink.

 • (14)

  Cl: chloriden.

  Energieverbruik (15)

  Eenheid2010201120122013
  Beerse 1
  AardgasMWh161.617145.662146.557143.835
  GJ525.385473.518476.427467.579
  Lichte stookolie (16)liter52.70075.00058.729604.156
  GJ1.9132.7222.13121.712
  ElektriciteitMWh84.85988.38888.63385.354
  GJ305.492318.197319.079307.274
  Stikstofliter2.735.3842.869.9862.753.0362.715.328
  Totaal warmte- of stoomproductieGJ (ovw)478.560454.000
  Totaal energieverbruik954.987796.565
  Directe CO2-emissie (17) (18)Ton29.46726.63126.75027.840
  Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20)Ton18.49019.25919.31318.598
  Totaal energieverbruikGJ832.790794.437797.638796.565
  Totale CO2-emissie (18) (21)Ton48464646.438
  Geel
  AardgasMWh64.92154.99756.56254.102
  GJ211.045178.784183.872175.875
  Lichte stookolieliter15.90021.20030.50042.908
  GJ5777691.1071.542
  ElektriciteitMWh40.75540.97841.19240.901
  GJ146.718147.521148.291147.243
  StikstofNm³6.310.5336.589.4996.970.8947.047.099
  Directe CO2-emissie (17) (18)Ton11.82210.03610.2649.981
  Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20)Ton8.8808.9298.9758.912
  Totaal energieverbruikGJ358.340327.074333.270324.659
  Totale CO2-emissie (18) (21)Ton21191918.893
  Olen
  AardgasMWh2.7182.3432.2562.319
  GJ8.8367.6177.3347.539
  ElektriciteitMWh2.7332.7012.5612.393
  GJ9.8399.7249.2208.615
  Directe CO2-emissie (17) (18)Ton523451434423
  Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20)Ton596589558521
  Totaal energieverbruikGJ18.67417.34016.55316.154
  Totale CO2-emissie (18) (21)Ton11992944
  Beerse 2
  AardgasMWh1.1429238421.006
  GJ3.7123.0002.7373.270
  ElektriciteitMWh5.8385.6845.4415.327
  GJ21.01720.46219.58819.177
  Directe CO2-emissie (17) (18)Ton220178162183
  Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20)Ton1.2721.2391.1861.161
  Totaal energieverbruikGJ24.72923.46322.32522.448
  Totale CO2-emissie (18) (21)Ton1111.344
  Mechelen (22)
  AardgasMWh2.465000
  GJ8.013000
  ElektriciteitMWh4.476000
  GJ16.114000
  Directe CO2-emissie (17) (18)Ton449000
  Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20)Ton975000
  Totaal energieverbruikGJ24.127000
  Totale CO2-emissie (18) (21)Ton1.706000
  TOTAAL
  Totaal energieverbruikGJ1.258.6601.162.3141.169.7861.159.826
  Directe CO2-emissie (17) (18)Ton4237.29637.61138.427
  Indirecte CO2-emissie (18) (19) (20)Ton30.21330.01530.03229.192
  Totale CO2-emissie (18) (21)Ton72.69567.31167.64267.619
  HF2015 Doelstelling 2020 (-20% basis 2010)%-7,4%-7,0%0,5%
  • (15)

   Scope: Beerse 1, Beerse 2, Geel, Olen en Mechelen.

  • (16)

   In 2013 is de voorraad lichte stookolie verbruikt

  • (17)

   Directe CO2-emissie, gerelateerd aan het verbruik van aardgas en lichte stookolie.

  • (18)

   CO2: koolstofdioxide.

  • (19)

   Indirecte CO2-emissie, gerelateerd aan het elektriciteitsverbruik.

  • (20)

   De CO2-emissie is voor alle jaren gewijzigd omwille van aangepaste emissiefactoren volgens het laatste klimaatrapport van IPCC “Climate change 2013, The Physical Science Basis”.

  • (21)

   Totale CO2-emissie, direct en indirect.

  • (22)

   De activiteiten in Mechelen werden verhuisd naar Beerse, de vermelde cijfers zijn een gemiddelde van de periode 2003-2009.

  Luchtemissies(1)

  Type2010 (kg)2011 (kg)2012 (kg)2013 (kg)
  Beerse 1/Olen
  VOS (23)9.6226.7335.6293.083
  NOx (24)26.07516.12713.52815.505
  Geel
  VOS (23) (25)4.3545.93017.02621.249
  NOx (24)9.7706.5896.7297.357
  Totaal
  VOS (23) (25)13.97612.66322.65524.332
  NOx (24) (26)35.84522.71620.25722.862
  • (23)

   VOS: vluchtige organische stoffen (geleide emissies).

  • (24)

   NOx: stikstofoxiden (geleide emissies).

  • (25)

   Sedert 2012, zijn we in staat om de geleide emissie van de alifatische alcoholen kwantitatief te bepalen. Dit verklaart de stijging van de hoeveelheid VOS.

  • (26)

   De sites Beerse en Geel nemen deel aan de 'Milieubeleidsovereenkomst NOx' van essenscia vlaanderen (Vlaamse federatie van de chemische industrie en life sciences). Wij investeerden zowel in energie-efficiëntie als in de installatie van ‘low-NOx’ branders op onze stoomketels. Dit verklaart de daling van de geleide NOx-emissies.

  Koelgasemissies(1) 

  SiteEenheid2010201120122013
  Beerse 1/Olen
  Totale HCFK emissie (27) (28)kg2,412,915,1829,6
  Totale HFK emissie (27) (29)kg183,021.027,20342,5797,85
  Totaal ODP (30)R11-eq0,120,150,261,18
  Total GWP (31)kg CO2-eq (18)287.8261.526.655598.159,00249.544,8
  Geel
  Totale HCFK emissie (27) (28)kg1,230,0010,3310,4
  Totale HFK emissie (27) (29)kg101,700,0095,64200,47
  Totaal ODP (30)R11-eq0,060,000,520,42
  Totaal GWP (31)kg CO2-eq (18)216.5080,00157.057,00374.947,34
  Totaal
  Totale HCFK emissie (27) (28)kg3,642,9115,5140,00
  Totale HFK emissie (27) (29)kg284,721.027,20438,21298,32
  Totaal ODP (30)R11-eq0,180,150,781,60
  Totaal GWP (31)kg CO2-eq (18)504.3341.526.655755.217,00624.492,14
  • (27)

   Koelgasemissies worden berekend op basis van de aangevulde hoeveelheden tijdens het onderhoud van de installaties.

  • (28)

   HCFK: chloordifluormethaan.

  • (29)

   HFK: fluorkoolwaterstoffen.

  • (30)

   ODP: Ozone Depletion Potential of ozonafbrekend vermogen, uitgedrukt in CFK-11 equivalenten.

  • (31)

   GWP: Global Warming Potential of aardopwarmingsvermogen, uitgedrukt in kg CO2-equivalenten.

  Afval(1)

  Type2010 (kg)2011 (kg)2012 (kg)2013 (kg)
  Beerse/Olen
  Totaal Gevaarlijk Afval (32)1.981.8132.320.9441.825.3312.190.327
  Totaal Niet-gevaarlijk Afval3.275.7703.852.5905.428.8147.076.010
  Totaal Afval5.257.5836.173.5347.254.1459.266.337
  Waarvan niet hergebruikt of gerecycleerd (33)2.922.8433.312.6144.585.2424.511.864
  Healthy Future 2015 Doelstelling (-10%, basis 2010)13,30%56,90%54,37%
  Geel
  Totaal Gevaarlijk Afval13.980.20015.453.00015.106.00016.396.000
  Totaal Niet-gevaarlijk Afval3.327.5003.008.0003.177.0003.416.000
  Totaal Afval17.307.70018.461.00018.283.00019.812.000
  Waarvan niet hergebruikt of gerecycleerd (33)11.387.80011.183.00010.424.00011.686.000
  Healthy Future 2015 Doelstelling (-10%, basis 2010)-1,80%-8,50%2,62%
  Mechelen
  Totaal Gevaarlijk Afval (32)19.496 - - -
  Totaal Niet-gevaarlijk Afval12.300 - - -
  Totaal Afval31.796 - - -
  Waarvan niet hergebruikt of gerecycleerd (33)25.306 - - -
  Healthy Future 2015 Doelstelling (-10%, basis 2010)-100,00%-100,00%-100,00%
  Totaal
  Totaal Gevaarlijk Afval (32)15.981.50917.773.94416.931.33118.586.327
  Totaal Niet-gevaarlijk Afval6.615.5706.860.5908.605.81410.492.010
  Totaal Afval22.597.07924.634.53425.537.14529.078.337
  Waarvan niet hergebruikt of gerecycleerd (33)14.335.94914.495.61415.009.24216.197.864
  Healthy Future 2015 Doelstelling (-10%, basis 2010)1,10%4,70%12,99%
  • (32)

   Inclusief biologisch en radioactief afval.

  • (33)

   De som van het afval met bestemming stortplaats, fysicochemische behandeling en verbranding met energierecuperatie.

  Grensoverschrijdend transport van afval (1) (34)

  Criteria 1013/2006Bestemming2010 (kg)2011 (kg)2012 (kg)2013 (kg)
  Groene Lijst van Afvalstoffen (35)Groot Brittannië1.7371.7371.5461.089
  Groene Lijst van Afvalstoffen (35)Nederland01.61000
  Oranje Lijst van Afvalstoffen (35)Frankrijk00155.480269.170
  Oranje Lijst van Afvalstoffen (36)Groot Brittannië310.480695.940744.220812.960
  Oranje Lijst van Afvalstoffen (36)Duitsland43.000075.240132.940
  Oranje Lijst van Afvalstoffen (36)Nederland020.000015.490
  Totaal Groene Lijst van Afvalstoffen (35)1.7373.3471.5461.089
  % van het totaal niet-gevaarlijk afval0,03%0,05%0,02%0,01%
  Totaal Oranje Lijst van Afvalstoffen (36)353.480715.940974.9401.230.560
  % van het totaal gevaarlijk afval2,21%4,03%5,76%6,62%
  Totaal grensoverschrijdend transport van afval355.217719.287976.4861.231.649
  % van het totaal afval1,57%2,92%3,82%4,24%
  • (34)

   Grensoverschrijdend transport van afval en % van het totaal afval, per lidstaat (Verordening (EG) 1013/2006).

  • (35)

   Lijst van afvalstoffen die vergezeld moeten gaan van bepaalde informatie als bedoeld in artikel 18 van de verordening cf. bijlage III van de Verordening.

  • (36)

   Lijst van afvalstoffen waarvoor de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming geldt cf. bijlage IV van de Verordening.

  Monetaire waarde van significante boetes (1)

  2010201120122013
  Aantal significante milieugerelateerde geldboetes (37)0000
  Monetaire waarde van significante milieugerelateerde geldboetes (37)0000
  Aantal niet-monetaire sancties voor afwijkingen t.o.v. de milieuregelgeving0000
  • (37)

   Significante boetes: boetes > 50.000 US$ cf. J&J Worldwide Environmental, Health and Safety Standards.

  Ecologische
  Duurzaamheid

  Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

  Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

  Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

  Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.