Het team van Afvalbeheer helpt de ontwikkelaars van geneesmiddelen om vanaf het begin zo duurzaam mogelijk te werken. Het team geeft advies bij de keuze van solventen (oplosmiddelen). Zo adviseren ze bijvoorbeeld welke solventen beter niet gebruikt worden, omdat ze moeilijk kunnen worden gerecupereerd. Daarnaast heeft het team de voorbije 3 jaar uiteenlopende projecten gedefinieerd om de afvalberg te verminderen.

afval.png

Zo vond het bedrijf op de site in Geel een recyclagebestemming voor 155 ton van een methanol/waterafvallaag, een afvalstroom die ontstaat tijdens een van de productieprocessen. Recuperatiebedrijf Dislaub uit Frankrijk slaagde erin om methanol uit de afvallaag terug te winnen. Vroeger werd deze afvallaag verbrand, nu wordt ze gerecycleerd. De grondstoffenrecyclage levert een reductie op van 1,75 ton CO2 per ton afval of 270 ton CO2 per jaar op.

Daarnaast recycleerde het bedrijf in Geel maar liefst 46% van de solventen. Het milieutankpark dat bestaat uit 12 tanks van 49 kubieke meter, zorgt voor meer opslagruimte voor afval en meer opportuniteiten voor recyclage.

In Beerse werd 5 ton uit de afvalcijfers gehaald door afgekeurd natriumthiosulfaat te laten dienen als grondstof voor de luchtbehandelingsinstallatie in Geel. De afgekeurde partij kon perfect voor deze toepassing dienen.

Het afvalteam blijft in samenwerking met de verschillende afdelingen op zoek naar opportuniteiten om afvalstoffen maximaal te vermijden of zo optimaal mogelijk te verwerken. Door de variatie aan producten en processen is dit echter geen eenvoudige opgave. Daarnaast zorgen de, uiteraard zeer welgekomen, stijgende productievolumes ook voor meer afval, hetgeen de J&J reductiedoelstelling van 10% ten opzichte van 2010 nog uitdagender maakt.

Ecologische
Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.