Janssen leverde doorgevoerde inspanningen om het afvalbeheer duurzamer te maken. In lijn met de Healthy Future-doelstellingen    van het moederbedrijf Johnson & Johnson moet tegen 2015 de hoeveelheid afval die niet wordt hergebruikt of gerecycleerd, met 10% naar omlaag.

Op de sites van Janssen in België ontstaan elke dag opnieuw duizenden kilo’s afval. Het bedrijf kan afval niet volledig vermijden, maar maakt werk van een duurzaam afvalbeheer.

Janssen streeft er ook naar om minder farmaceutische stoffen in het leefmilieu te laten terechtkomen. Verder besteedt Janssen aandacht aan het sensibiliseren van de eigen medewerkers om duurzaam om te springen met afval.

Ecologische
Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.