Janssen doet beroep op heel wat externe leveranciers. De Johnson & Johnson (J&J) Standards for Responsible External Supply schrijven minimale vereisten voor waaraan de omgang met deze leveranciers dient te voldoen. De J&J Healthy Future 2015-doelstellingen stellen bovendien specifieke vereisten, zoals dat tegen 2015 al onze prioritaire leveranciers publiek rapporteren inzake 2 of meer duurzaamheidsdoelstellingen. 

Het proces komt erop neer dat we aan onze leveranciers onze minimale verwachtingen concretiseren. We prioriteren onze leveranciers in drie segmenten op basis van objectieve criteria. In functie van deze prioriteit en op basis van het afwegen van risicofactoren, voeren we een audit uit bij onze prioritaire leveranciers alvorens een contract te tekenen of te verlengen. De leveranciers krijgen op basis van deze audits een score toegekend. De vaststellingen uit de audits zet Janssen om in een actieplan en het bedrijf waakt over de vooruitgang daarvan. 

Voor bepaalde audits werkt Janssen samen met EcoVadis, dat gespecialiseerd is in het evalueren van duurzaamheidsprofielen van bedrijven. Leveranciers worden geëvalueerd op 21 criteria, die zowel milieuaspecten (bv gebruikte materialen) als sociale (bv werkomstandigheden) en ethische aspecten (bv corruptie, mensenrechten) omvatten. 

Janssen houdt het niet bij simpelweg vereisten opleggen, maar helpt leveranciers ook om aan de vooropgestelde verwachtingen te voldoen. Het bedrijf deelt kennis en expertise om te komen tot duurzame samenwerkingen.

Met de jaarlijkse Sustainability Awards beloont Janssen externe leveranciers voor hun inspanningen op het vlak van duurzaamheid. Supplier Days brengen diverse leveranciers samen om zaken zoals duurzaamheidsaspecten te bespreken. Tijdens jaarlijkse EHS & Sustainability Trainings krijgen leveranciers diepgaande opleiding rond veiligheid, gezondheid en milieu. In 2013 organiseerde Janssen deze trainingen in samenwerking met farmabedrijven Pfizer en Bayer en met medewerking van het Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI), een groep van farmabedrijven die zich inzet voor meer duurzaamheid in de farmaceutische productie.

De doelstellingen die waren gesteld voor 2013 werden gehaald. Deze omvatten o.a. dat meer dan 60 procent van de prioritaire leveranciers bevestigt minstens twee of meer publiek gerapporteerde duurzaamheidsdoelstellingen te hebben; dat meer dan 50% van de prioritaire leveranciers investeert in programma’s om minder energie te verbruiken; en dat meer dan 95% van de aankoopmedewerkers een mensenrechtentraining volgt.

Ecologische
Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.