Als gezondheidsbedrijf heeft Janssen een boon voor biodiversiteit. Het erkent immers het belang van de natuur voor onze gezondheid. Dat is de reden waarom het bedrijf zoveel mogelijk probeert om de biodiversiteit op de sites zelf te beïnvloeden. 

Voor een duurzaam natuurbehoud gelooft Janssen in de kracht van samenwerkingsverbanden. Zo bracht de Preventiedienst alle partijen bijeen (Janssen Algemene & Technische Diensten, Agentschap voor Natuur en Bos, Bosgroep Noorderkempen, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Arcadis,…) om ook in 2013 te werken rond: 

  • Het beperkt maaien van het graslan
  • Het verwijderen van exoten, zoals vogelkers en vlinderstruiken
  • Het verwijderen van een gecultiveerde beukenhaag
  • Het vergroten van de huidige open-bosplek en het plaggen van deze zone in functie van het heideherstel
  • Het onderhouden van de insectenhotels op de sites Beerse 1 en 2 
  • Het waken over een veilige amfibieënpopulatie door het organiseren van overzetacties
IMG_0138.JPG

Ook in 2013 namen enkele Janssen-natuurliefhebbers, samen met Natuurpunt De Kievit, deel aan de jaarlijkse paddenoverzetactie in de Toekomstlaan in Beerse. Zo werd de amfibieënpopulatie veilig naar haar paaigebied overgezet, gelegen achter het bedrijfsterrein Beerse 2. Gezien de strenge winter hebben de amfibieën in 2013 echt afgezien. Ondanks de late trek haalden in totaal toch 401 padden en 183 salamanders veilig de overkant. Tijdens de voorbije 25 jaar werden al meer dan 11.200 gewone padden en bijna 9.300 alpenwatersalamanders overgezet. 

Bijenhotel parking centraal.jpg

Bijenhotel, parking centraal

Ecologische
Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.