Als farmaceutisch bedrijf werkt Janssen dag in dag uit met actieve farmaceutische ingrediënten. Het is dan ook bekommerd om de impact ervan op het milieu. Het bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat de afvalstromen die de sites verlaten, geen risico’s inhouden voor mens en dier.

Binnen het project ‘Farmaceutische ingrediënten in het milieu’ wordt kennis verzameld, overlegd met partners en aan effectieve maatregelen gewerkt. Ook gaat veel aandacht naar het sensibiliseren van de medewerkers.

The Drugs We Wash Away

Bij bepaalde processtappen is het mogelijk dat resten van producten in de waterzuiveringsinstallatie van Janssen belanden. Worden ze daar niet goed afgebroken, dan komen ze mogelijk in het oppervlaktewater terecht.

Janssen wil dit absoluut vermijden en neemt zijn verantwoordelijkheid voor alles wat de sites verlaat. Daar mogen geen risico’s aan verbonden zijn. Voor alle productiesites werd onder andere in kaart gebracht welke componenten er gemaakt worden, welke concentraties verwacht worden en wat de veilige concentraties zijn. Voor stoffen die mogelijk problemen opleveren, gaat het bedrijf na of ze uit de waterzuivering kunnen worden gehouden. Het bedrijf bepaalt de risico’s en brengt die informatie goed in kaart. Het inventariseert en onderneemt actie waar nodig op het niveau van de productiesites en het water dat uit de fabrieken gestuurd wordt. 

Ecologische
Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.