De farma-industrie is een energie-intensieve sector. Ondanks hoge productievolumes en een grote bezettingsgraad op de campus is Janssen er in 2013 in geslaagd om het energie- en waterverbruik onder controle te houden. Het energieverbruik steeg licht, maar als het wordt afgezet tegen de lange en koude winter in 2013, blijkt dat het specifieke energieverbruik gedaald is.  Er werden optimalisaties gestart die zorgen voor een daling van het verbruik equivalent aan de totale jaarproductie van 2 windturbines.

Het energiebeheer bij Janssen focust in de eerste plaats op de reductie van het energieverbruik en bovendien op de duurzame voorziening van de benodigde energie. Het bedrijf blijft zoeken hoe het verder zijn energieverbruik kan reduceren en zelf groene energie kan opwekken. 

Om maximaal in te zetten op energiebesparing worden in multidisciplinaire teams verschillende optimalisaties uitgewerkt.  Het Campus Energie- en Waterteam, opgericht eind 2012, blijkt een kritische succesfactor voor het behalen van de doelstellingen. In de samenwerking van ervaren gebruikers met medewerkers van de technische dienst ontstaan de mooiste verbeteringen. Energie-efficiëntie, ook in de laboratoria en productieomgevingen, is een belangrijk werkpunt in de ecologische duurzaamheidsstrategie van Janssen. 

De integratie van warmtekrachtkoppeling is een belangrijke realisatie met het oog op de verkleining van onze ecologische voetafdruk. In plaats van elektriciteit en warmte aan te kopen, worden ze aangemaakt op de site zelf. De gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte is beter voor het milieu en bovendien levert deze ingreep certificatensteun op.  

Daarnaast werkt het bedrijf sinds maart 2013 aan een haalbaarheidsstudie voor de installatie van een geothermische centrale op de site in Beerse om te voorzien in de eigen energiebehoefte. 

Warmtekrachtkoppeling-Beerse-1-0075-turned.jpg

Ecologische
Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.