Een belangrijk onderdeel van een duurzaam beleid is het verminderen van het grondstoffenverbruik. Al in een vroege fase betrekt de organisatie milieu-experts bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en past het de principes van groene chemie en technologie toe. Elke stap in de ontwikkelings- en productieprocessen wordt grondig onder de loep genomen. 

Supply_Chain_Olen_wurster_DL18.jpg

Ecologische
Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.