Janssen zette zijn inspanningen voor het verminderen van de uitstoot in 2013 verder. Zo trachtte het bedrijf de uitstoot van VOS (vluchtige organische stoffen) en NOx (stikstofoxiden) stelselmatig terug te dringen en de CO2-emissies van het wagenpark te verminderen.

C02-uitstoot.png

Het aantal kilometers dat de medewerkers met hun bedrijfswagens afleggen, moet omlaag. Mobiliteit moet duurzamer; het vervoer moet groener. Janssen heeft een maximale CO2-uitstoot ingesteld voor bedrijfswagens en gebruikt een vijftal elektrische wagens voor de verplaatsingen tussen de sites. De Healthy Future 2015-doelstellingen vragen immers om de CO2-emissie van de voertuigenvloot met 20% te reduceren. Janssen is zich ervan bewust dat nog grote stappen noodzakelijk zijn op het vlak van woon-werkverkeer.

luchtemissies.png

Er is een aparte werkgroep samengesteld rond duurzame mobiliteit, die als doelstelling heeft in 2014 een beleid hierrond te ontwikkelen en uit te voeren.  Voor de talrijke fietsers zijn er op dit moment heel wat stallingen en douches op de campus. Zij wonnen de Winter Trophy 2013 in een wedstrijd van de Fietsersbond.  Eind 2013 werd ook beslist om mee te werken aan het proefproject ELMO@work van het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit). Daarmee krijgen een aantal medewerkers de kans om gedurende een jaar met een elektrische fiets te rijden.

Groener wagenpark

Ook het wagenpark sloeg in 2013 een nog groenere weg in. De doelstelling rond CO2-uitstoot werd verscherpt tot 99 gr/km tegen het einde van 2017.

Daarom zijn de CO2-uitstoot limieten aan bedrijfswagens ook verder aangescherpt, van maximaal 145gr/km naar 140gr/km. Er zal nog meer gekozen worden voor groene opties als wagens met voor kleinere en efficiëntere motoren en hybride auto’s.

Medewerkers met een bedrijfswagen krijgen bovendien een eco-driving training aangeboden. In een online opleiding krijgen ze advies over brandstof verbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Door de opleiding te volgen en voltooien en de daarin gegeven tips en technieken toe te passen, kunnen de medewerkers kritische rol spelen in het verkleinen van de ecologische voetafdruk van het bedrijf.

C02-reductie.png

Nieuwe personenwagens in België

Gemiddelde CO2-uistoot (g/km) (1)

 • Gemiddelde CO2-uistoot
 • Febiac EU doelstelling 2015
 • (1)

  Bron: Febiac
  EU doelstelling 2015: 130g/km

Elektrische wagens

AUTO_Musketier.jpg

Sinds enkele jaren werkt Janssen mee aan een proefproject om het gebruik van elektrische voertuigen (EV) in België meer ingang te doen vinden (250 EV's). Zo kocht Janssen 5 Citroën C-ZERO's en laadinfrastructuur aan voor de sites Beerse 1, Beerse 2 en Geel en Tilburg (Nederland) Op deze manier koos Janssen voor een optie voor duurzaam transport tussen de sites en gaf het alle medewerkers de kans om hiermee kennis te maken

Cijfers

 • CO2-uitstoot: 0 g/km (100% groene stroom)
 • 1,3 ton CO2-besparing/voertuig/jaar bij 10.000 km/jaar
 • Reikwijdte: 130 km
 • Oplaadtijd: 6 uur (220V - 16A) - 30 min (220V - 125A)

ELMO@work

Elmo@work staat voor ‘Elektrische mobiliteit voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen’. Het is een groots opgezet proefproject van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), in samenwerking met de Universiteit Gent, VITO en Traject.

Het VIM wil met dit project onderzoeken of de Vlaming bereid is zijn auto aan de kant te laten staan en resoluut te kiezen voor een elektrische fiets, al dan niet in combinatie met andere duurzame mobiliteitsvormen. Bij Janssen toonden 203 van de 720 aangeschreven medewerkers interesse in deelname. Uiteindelijk zijn 16 medewerkers geselecteerd voor een e-bike en 2 medewerkers voor een e-plooifiets (combinatie trein + e-bike).

bike2.jpg

Bike to Work Winter Trophy 2013

In 2013 namen zo’n 200 Janssen-medewerkers deel aan de winterwedstrijd Bike to Work, een project van de Fietsersbond en GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens, om het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen te stimuleren.

De deelnemende ondernemingen waren onderverdeeld in vier categorieën, afhankelijk van het aantal werknemers. De score is een combinatie van de fietsgraad (aantal dagen gefietst/aantal dagen gewerkt) en de participatiegraad (aantal deelnemende werknemers/totaal aantal werknemers). Janssen won de Winter Trophy 2013 in de categorie ‘extra large’ (>3500 werknemers). De winnaar in elke categorie ontvangt voor elke meefietsende deelnemer een Blue Bike- jaarabonnement en één jaar Bike to Work-assistentie.

bike-to-work-winter-trophy-2013.jpg

Ecologische
Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.