Daarnaast vermindert Janssen zijn waterverbruik. Het bedrijf pioniert in het slim zuiveren van afvalwater en het hergebruiken van gezuiverd afvalwater en regenwater. Het blijft ook verder zoeken naar mogelijke waterreducties. Het afvalwater wordt maximaal gezuiverd in de eigen waterzuiveringsstations in Beerse en Geel. 

Het Energie- en Waterteam op de campus startte ook in 2013 met nieuwe acties om water te besparen. De verschillende optimalisatieprojecten en bewustmakingscampagnes van het team zorgden voor een significante daling van het waterverbruik. De doelstelling (10% waterbesparing tegen 2015) ligt zo binnen handbereik, al moet de inspanning uiteraard volgehouden worden.

De voorbije jaren plukte het bedrijf de vruchten van de optimalisatie van het centrale-productiesysteem voor zuiver water op de Geel-site: 25.000 m³/jaar werd hergebruikt. Daarnaast werd de distributie van koeltorenwater verbeterd. Kleine of grote acties, elk initiatief is goed om de vooropgestelde besparing van 100.000 m3 water tegen 2015 te halen. 

watergerbruik.png

Ecologische
Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.