Energiebesparende initiatieven

Energiebesparende initiatieven

Duurzaam afvalbeheer

Duurzaam afvalbeheer

Duurzame
leveranciers

Duurzame leveranciers

Meer biodiversiteit

Meer biodiversiteit

GRI-Data

GRI-Data

Janssen geeft om het milieu en de leefomgeving. Milieuzorg is een cruciale pijler in het duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf heeft immers grote hoeveelheden grondstoffen, energie en water nodig om het verschil te kunnen maken voor de gezondheid van ons allemaal. Janssen investeert continu in meer milieuvriendelijke producten en productieprocessen en neemt zijn verantwoordelijkheid voor het milieu in de gehele waardeketen, van de ontdekking van een geneesmiddel tot de aflevering ervan aan de patiënt.

Janssen zorgt ervoor dat zo weinig mogelijk bestanddelen van de producten in het milieu terechtkomen. Het bedrijf zet alles op alles voor een duurzame transitie op het vlak van energie, afval, grondstoffen, water, emissies en biodiversiteit. Heel wat indicatoren wijzen positieve vooruitgang aan, maar ook opportuniteiten waaraan het bedrijf verder wil werken. De verschillende afdelingen koesteren de duurzame ambitie om de Healthy Future-doelstelling te halen tegen 2015. 

Daarbij staan verschillende groene initiatieven centraal, die dankzij de gezamenlijke inspanningen voor ecologische duurzaamheid vaak tot groene erkenningen leiden. 

Janssen in België onderschrijft de Healthy Future 2015-doelstellingen van het moederbedrijf Johnson & Johnson en streeft naar een kleinere voetafdruk op ecologisch vlak. De globale doelstellingen beogen: 

DUURZAME ENERGIE
Het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen.

AFVAL
De afvalberg met 10% te verminderen ten opzichte van 2010.

WATERVERBRUIK
Het waterverbruik met 10% te verminderen ten opzichte van 2010.

EMISSIES
Tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten.

PRODUCTEN
De duurzaamheid te verbeteren van onze geneesmiddelen en verpakkingen door 10 Earthwards®-erkenningen te bekomen.

Ecologische
Duurzaamheid

Ecologische duurzaamheid start voor Janssen van bij de ontwikkeling van nieuwe producten met het inzetten op groene chemie en groene technologie.

Tijdens de productie van onze geneesmiddelen willen we onze milieuprestaties continu verbeteren. Aan het einde van de levenscyclus van onze medicijnen stellen we ons zorgzaam en verantwoordelijk op.

Op dit brede actieterrein willen we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk beperken: minder grondstoffen, een zuinige productie door minder water en energie te verbruiken alsook minder afval en emissies te genereren.

Dat leidt tot een win-winsituatie: van meet af aan minimaliseert Janssen zijn belasting van het milieu, bovendien bespaart het bedrijf op termijn een hoop tijd en geld.