Dierproeven zijn wettelijk verplicht bij de ontwikkeling van geneesmiddelen en aan zeer strenge regels gebonden. Zonder dierproeven zou geen enkel geneesmiddel goedgekeurd worden. Verschillende Europese richtlijnen, nationale wetten en reglementeringen schrijven voor dat klinische tests op mensen pas kunnen plaatsvinden na voorafgaande proeven op dieren. Janssen beperkt de dierproeven echter zoveel mogelijk. Bij het bedrijf mogen de proeven enkel plaatsvinden als er geen alternatieven zijn. Bovendien wordt voortdurend gezocht naar goedkopere en evenwaardige alternatieve oplossingen.

Ethische controle

De wetgever legt strenge regels op aan het uitvoeren en documenteren van dierproeven en de behandeling en verzorging van de gebruikte proefdieren. Janssen leeft deze strikte wetgeving nauwgezet na en hanteert de hoogste standaarden om het welzijn van de dieren maximaal te garanderen. Elk wetenschappelijk onderzoek met dieren wordt voorgelegd aan een ethische commissie. Die commissie controleert voor elk onderzoek of er alternatieven voor de proeven bestaan en of het onderzoek gebeurt met het grootst mogelijke respect voor het welzijn van het dier en volgens alle juridische en ethische normen. 
Janssen richtte zelf al een Ethische Commissie Dierproeven op voordat de wet zo’n commissie oplegde. 

Er wordt voortdurend gezocht naar goedkopere en evenwaardige alternatieve oplossingen.

Proefdier11.jpg

Nieuwe verplichtingen

Andere nieuwe verplichtingen in de wetgeving zijn de verscherpte aandacht voor de continue opleiding van de medewerkers die met proefdieren werken en de oprichting van een Dierenwelzijnscel. Die cel moet erop toezien dat alle handelingen met proefdieren correct gebeuren en dat het welzijn van de dieren bevorderd wordt door kooiverrijking, groepshuisvesting en regelmatige aandacht voor de dieren.

Dieren.jpg

Viermaal V

Om het aantal dierproeven zoveel mogelijk te verminderen, hanteert Janssen het principe van de 4 V’s: Vervanging, Vermindering, Verfijning en Verantwoordelijkheid: 

Vervanging

geeft aan dat de proeven zoveel mogelijk zonder dieren worden uitgevoerd. Dat kan onder meer door het gebruik van celculturen, fysiochemische methoden, moleculaire biologie of mathematische modellen.

Verfijning

verwijst naar het welzijn van de dieren. Medewerkers dienen altijd na te denken over manieren om de last voor het dier zoveel mogelijk te beperken. Naast onderzoekers werken er ook dierenverzorgers en dierenartsen die zich om het welzijn van de dieren bekommeren. Dit wordt ook opgevolgd en gerapporteerd aan de Europese Commissie.

Vermindering

houdt in dat Janssen er bewust voor kiest om het aantal proefdieren te laten dalen waar dat kan. Het mag echter nooit lager zijn dan het minimumaantal dat vereist is om betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Verantwoordelijkheid

duidt aan dat het bedrijf en zijn medewerkers altijd met respect dienen om te gaan met de dieren. Janssen geeft prijzen aan medewerkers voor originele suggesties en toepassingen in het kader van deze 4 V's.

Audit

Dat Janssen op een transparante manier handelt, bewijst de driejaarlijkse externe audit die het bedrijf laat uitvoeren. Die controle is niet verplicht, maar Janssen legt die zichzelf op. De audit is zeer streng. Bij de laatste controle, in december 2011, bezochten vier experts gedurende drie dagen alle locaties en afdelingen met dieren. Janssen kreeg de raad om bepaalde werkpraktijken nog meer te harmoniseren. Dat gebeurt sinds 2012 binnen vier werkgroepen: Diertechnische Handelingen, Experimentele Chirurgie, het Janssen Environmental Enrichment Committee en het Dierenartsenteam.

Het aantal dierproeven verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk van de lopende studies in die periode en van het aantal benodigde proefdieren per studie. Alle dierproeven worden met inachtneming van alle regels uitgevoerd, ongeacht het aantal en de soort van de gebruikte proefdieren.

Noodzakelijk

“Voorlopig kunnen enkel dierproeven een menselijk organisme in al zijn complexiteit nabootsen. Er komt hopelijk een dag dat dierproeven niet meer nodig zullen zijn”, aldus de directie van Janssen. “Maar zolang dat niet het geval is, blijven dierproeven noodzakelijk in het wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen voor mens en dier.”

dierproeven-Marcel-Antonisse.jpg

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.