In de hedendaagse bedrijfsvoering zijn reputatie en vertrouwen belangrijke onderdelen. Geen enkel bedrijf kan er nog omheen om richtlijnen en procedures op te stellen en om zich ervan te verzekeren dat de wet- en regelgeving correct worden nageleefd. De gangbare term die daarvoor wordt gebruikt, is compliance. Dit sluit goed aan bij de kernwaarden en normen van Johnson & Johnson, zoals die verwoord staan in Ons Credo.

Verantwoordelijke marketing & communicatie is daar een inherent onderdeel van. Ons Credo, maar ook de deontologische codes van pharma.be (de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie in België), de Mdeon-richtlijnen (Mdeon is het gemeenschappelijk deontologisch platform, samengesteld uit verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, de farmaceutische industrie en de industrie van de medische hulpmiddelen) en de Belgische wetgevingen hieromtrent vormen de basis.

Praktisch vertaalt zich dat in de verantwoordelijkheid die het bedrijf heeft inzake het adequaat opleiden en continu vormen van zijn medewerkers, zodat ten allen tijde op een verantwoorde en ethische manier gecommuniceerd wordt en de interacties met artsen, patiënten, het algemeen publiek en andere betrokken partijen op een correcte wijze plaatsvinden.

Alle promotiemateriaal wordt met de hoogste nauwkeurigheid opgesteld, zodat het steeds in lijn is met de geldende regel- en wetgeving, maar ook de huidige stand van de wetenschap weersiegelt.

Als bedrijf nemen we ook onze verantwoordelijkheid op bij de navorming van artsen en apothekers rond onze geneesmiddelen en de therapeutische domeinen waarop we actief zijn. We willen enkel navormingen aanbieden van hoge kwaliteit. Sinds 2011 doen we dat in de Benelux onder de noemer Janssen Academy. Janssen Academy heeft tot doel hoogwaardige medisch-wetenschappelijke navormingen aan te bieden in samenwerking met de medische doelgroepen en andere relevante partijen. In 2012 faciliteerde de Janssen Academy de deelname van 834  artsen aan medisch-wetenschappelijke navormingen verspreid over 121 educatieve evenementen (congressen en symposia).

Doc_man_document_gang.jpg

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.