Johnson & Johnson (J&J)-bedrijven staan wereldwijd bekend om de waarden die gehanteerd worden bij de ontwikkeling van innovatieve en dikwijls levensreddende geneesmiddelen voor patiënten. Ons Credo, de J&J Policy on Business Conduct en de J&J Health Care Business Integrity Guide benadrukken het engagement dat de patiënten op de eerste plaats komen. En dat alles wat het bedrijf en zijn medewerkers doen, overeenstemt met de wetten en regels in de verschillende landen en markten waar ze actief zijn. 

Janssen-medewerkers die in contact komen met zorgverstrekkers en met overheden (inclusief professoren), moeten zich houden aan de principes uit de Health Care Business Integrity (HCBI) Guide, die focust op:

  • legale promotie van gereguleerde producten;
  • naleving (compliance) van de gezondheidszorg- en anti-corruptiewetgeving, regelingen en industriële codes;
  • geen beïnvloeding van medische en overheidsbeslissingen op basis van verkeerde, onvolledige of onduidelijke informatie.

Het gaat om integer handelen. Concreet handelt het onder meer om de ondersteuning van het onderzoek, adviesverlening door artsen, medische opleiding, artsenbezoeken, bedrijfsbezoeken, communicatie, geschenken, onderzoeksbeurzen en wetenschappelijke bijeenkomsten. In de opleiding wordt daar speciale aandacht aan besteed.

Deze principes zijn consistent met de verantwoordelijkheden en waarden zoals die gedefinieerd zijn in Ons Credo en de J&J Policy on Business Conduct, en ze zijn essentieel voor de effectiviteit van het complianceprogramma.
hcc scherm.jpg

Spelen om te leren

Belangrijk in het kader van compliance zijn de Health Care Compliance (HCC)-trainingen, die focussen op het kennen van de regels omtrent klantencontact. Weinig of geen aandacht gaat naar de factoren die beïnvloeden hoe iemand omgaat met HCC-dilemma's. Met andere woorden: zijn of haar integriteitsgedrag. Zo zijn factoren als plichtsbesef (hoe gevoelig je bent voor de invloed van anderen) en vrijmoedigheid (de hoeveelheid druk die je bewust of onbewust uitoefent op anderen) niet te onderschatten.

Vanuit die overtuiging begon het Benelux HCC-team, samen met twee leveranciers, in 2011 na te denken over een heus HCC-spel. Een boeiend ontwikkelingstraject leidde tot een innovatief trainingsconcept: een interactief 'serious game' rond Health Care Compliance.

Het HCC Experience-spel laat de spelers via iPad of pc een realistisch HCC-scenario ervaren. Ze worden meegezogen in het verhaal en maken er actief deel van uit. De keuzes die ze maken, bepalen mee de uitkomst van het spel. Die kan positief, maar ook confronterend zijn.

Het HCC Experience-spel is geen examen. Het is dan ook niet de bedoeling om het aantal juiste antwoorden te meten. In plaats daarvan wil Janssen de discussie openen over de zogenaamde ‘grijze zones’ in HCC-situaties en de manier waarop medewerkers ermee omgaan. Een workshop voorziet de nodige begeleiding; de spelers krijgen meteen ook inzicht in hun eigen profiel.

Resultaten en reacties

Inmiddels konden reeds een 180-tal medewerkers uit de Benelux kennismaken met het HCC Experience-spel. Alle sales-, marketing- en medische teams uit de Benelux kregen de kans om deel te nemen aan de vier uur durende workshops. De kick-off leverde enthousiaste reacties op: "Een spannende nieuwe manier om HCC-dilemma’s te trainen", "Aantrekkelijk", "Realistisch", "De beste HCC-training die ik ooit kreeg".

integer-handelen-1.jpg

Dat was andere departementen, zoals Financiën en HEMAR, niet ontgaan. Ook zij wilden de nieuwe methode graag uitproberen. Er wordt nu nagedacht over de ontwikkeling van opvolgingsmateriaal om tijdens teamvergaderingen te gebruiken.

Het concept van het spel als trainingsmethode om het gedrag te beïnvloeden, ligt helemaal in de lijn van de wereldwijde opleidingsstrategie van Janssen rond ‘Health Care Compliance’. Na enkele bijsturingen kan dit vernieuwende project verder worden uitgerold. De afdeling Global Operations onderzoekt momenteel de mogelijke vervolgstappen.

Deze training is het meest relevant voor onze researchers die contact hebben met academici en integer willen zijn bij de bekendmaking van hun resultaten. De medewerkers aan de Fase IV-studies en zij die contact hebben met zorgverstrekkers en de overheid, volgen de opleiding om niet aan beïnvloeding en 'off label'-promotie te doen. Zo goed als alle medewerkers die hierbij betrokken zijn, hebben deze opleiding gevolgd in 2012.

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.