De Health, Science & Technology (HST) Group wil het investeringsklimaat voor de farma-industrie in België verder verbeteren. Daartoe voert de groep regelmatig overleg met de verantwoordelijke ministers over thema’s zoals ondernemingsklimaat en investeringen, terugbetalingsbeleid en prijzen, het potentieel van de sector in de relancepolitiek, intellectuele eigendom en internationale handelsakkoorden. In 2013 bereidde de groep diverse beleidsaanbevelingen voor de federale regering voor. 

De HST Group heeft ook bijzondere aandacht voor de opleiding van jongeren, ontwikkelingssamenwerking, een intensere samenwerking tussen industrie en universitaire wereld en een snelle en optimale toegang tot innovatieve geneesmiddelen.

HSTLogo.png

De HST Group werd in 2006 in het leven geroepen door Janssen, UCB, GlaxoSmithKline en Pfizer. De partners investeren allemaal fors in Onderzoek & Ontwikkeling in België. Ze hebben daardoor een belangrijke impact op de Belgische werkgelegenheid en economie.

Investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling worden gezien als een stimulans voor de werkgelegenheid (van hoge kwaliteit), export en economische groei. Bovendien is België een belangrijke markt voor klinische studies in Europa. Naar de toekomst toe is het belangrijk om het concurrentievoordeel van de Belgische biofarmaceutische sector te handhaven en nog te verbeteren waar mogelijk.

Het is belangrijk om het concurrentievoordeel van de Belgische biofarmaceutische sector te handhaven en nog te verbeteren waar mogelijk.

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.