In het kader van het gezondheidsmodel van morgen, waarin duurzame gezondheidsoplossingen centraal staan, richt Janssen Research & Development zijn aandacht op de kansen voor een duurzame gezondheidszorg: preventie en diagnostiek, constante informatie-uitwisseling, therapietrouw, gebruiksgemak en gepersonaliseerde zorg.

Preventie & diagnostiek

Voorkomen is beter dan genezen. Door de steeds toenemende wetenschappelijke kennis over het menselijk lichaam zal het onderzoek zich meer en meer richten op het werkelijk onderliggende mechanisme van een ziekte. Eenmaal dat gevonden is, is de eerste cruciale stap in het toekomstige onderzoeksmodel een diagnostisch middel vinden dat al van bij het prille begin verwittigt dat de ziekte zich aan het ontwikkelen is.

De volgende stap is een geneesmiddel vinden dat de ziekte stillegt.  De voornaamste uitdaging bestaat in de verschuiving van reactieve, curatieve medicijnen naar proactieve therapeutische oplossingen die de ziekte onderscheppen nog voor ze doorbreekt.

Slimme materialen en technologieën

Dankzij 'slimme verpakkingen' met ingebouwde technologieën zoals radiosignalen zal op elk moment kunnen worden geregistreerd welke weg de medicatie aflegt op haar distributietraject naar groothandel, apotheek of ziekenhuis. Op die manier kan tijdig worden ingegrepen als er iets onverwachts of ongewenst gebeurt. Dankzij het gebruik van slimme materialen en technologieën worden ook minisensoren ontwikkeld die de behandeling opvolgen en middelen aanreiken om ze te vereenvoudigen.

Therapietrouw

Het slagen van een therapie hangt in grote mate af van het juist en consequent innemen van de medicatie door de patiënt. Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen de therapietrouw sterk verbeteren en ondersteunen. Bijvoorbeeld via nieuwe applicaties voor smartphones zal het gedrag van de patiënt gestuurd kunnen worden.

Gebruiksgemak

Mensen hebben veel hogere verwachtingen op het vlak van comfort en gebruiksgemak dan vroeger. Ze verwachten meer geïntegreerde oplossingen in hun dagelijks leven. Denk ook hier maar aan de smartphone, die veel functies in één toestel combineert. Deze ontwikkeling staat ook de gezondheidszorgsector te wachten. Het innemen van slechts één pil per dag die de actieve stof geleidelijk vrijgeeft, verhoogt de kans op een goede therapietrouw. 

Constante informatie-uitwisseling

Janssen werkt samen met overheden, andere farmabedrijven, relevante ondernemingen, universiteiten en onderzoekscentra en maakt er een erezaak van om zijn onderzoeksresultaten bekend te maken en te delen met deze partners. Steeds met de bedoeling om samen nog efficiënter en effectiever te werken aan innovatieve gezondheidszorgoplossingen.  Het samenbrengen van zoveel mogelijk klinische en anonieme patiëntengegevens door verschillende partners in grote databanken wordt de ‘big data’-trend genoemd. Wetenschappers laten op die miljoenen gegevens statistische analyses los om zo een dieper inzicht te krijgen in het ziektemechanisme en de verschillende types van de ziekte en de patiënten. Op basis van die kennis kunnen dan gepersonaliseerde medicijnen worden ontwikkeld op maat van de patiënt. 

Gepersonaliseerde zorg

Therapieën en medicaties zullen meer aangepast moeten worden aan de individuele noden van de patiënt, doordat meer kennis verzameld wordt over diens genetisch profiel, metabolisme en de specifieke ziekte waaraan hij/zij lijdt. 

Janssen wil evolueren naar een geïndividualiseerde risico-inschatting bij de aanpak van bepaalde ziekten. Elke patiënt moet op het juiste moment de juiste behandeling krijgen, met de juiste dosering.

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.