Janssen Pharmaceutica NV

Kerncijfers

Janssen Pharmaceutica NV Kerncijfers2010201120122013
Omzet2.0102.3342.9193.313
Personeelskosten425425477499
Bedrijfsresultaat12233436681
Nettowinst22374718858
Eigen Vermogen4.8925.2665.8346.674
Balanstotaal6.5036.6407.1018.058
Totale Investeringen129148131144
Headcount3.7583.7873.9233.890
Bedragen in Miljoen € / Headcount in aantallen

  De omzet steeg met 394 miljoen euro ten opzichte van 2012. Van de omzet werd 97% gerealiseerd via de verbonden ondernemingen. Het balanstotaal bedroeg 8.1 miljard euro.

  De immateriële vaste activa bedroegen 4.331 miljoen euro op 31 december 2013 en bestaan voornamelijk uit geactiveerde Onderzoek & Ontwikkelingskosten en licentierechten. De afname ten opzichte van het boekjaar 2012 is voornamelijk toe te schrijven aan het vernieuwde afschrijvingsplan voor de licentierechten van telaprevir. Deze afname wordt deels gecompenseerd door een stijging van de boekwaarde van de geactiveerde Onderzoek & Ontwikkelingskosten.

  Naast O&O bedroegen de investeringen in materiële vaste activa 101 miljoen euro. De investeringen in licenties bedroegen 131 miljoen euro en de investeringen in software 42 miljoen euro.

  De voornaamste investeringsprojecten die over verschillende jaren gespreid zijn, met hun corresponderende investeringsbedragen voor 2013, waren:

  Investeringbedrag
  Beerse
  Implementatie van nieuw klantenopvolgingssysteem voor Janssen EMEA7,9
  Campus Infrastructuur Plan: aanpassingen aan kantoorgebouwen, uitbreiding van Parking Zuid en modernisering en uitbreiding van cafetaria7,8
  Uitbreiding van globale opslagcapaciteit van IT-infrastructuur3,7
  Implementatie van nieuw bedrijfsmodel voor Janssen EMEA (Project J-C EMEA Finance Transformation)2,7
  Vervanging van Windows 2000-servers 1,9
  Uitbreiding van capaciteit Visine-lijn1,8
  Geel
  Renovatie van chemische-productiefabriek Plant 39,6
  Aanpassingen aan verwarmings- en koelingssystemen voor productieapparatuur4,4
  Vervanging van productieprocescontrolesysteem2,6
  La Louvière
  Investeringen in softwareontwikkelingen voor Europees Distributiecentrum6,9
  Beerse, Geel, Olen, Diegem en La Louvière
  Investeringen in gebouwrenovaties, machines, installaties en uitrustingen in vestigingen 94
  Bedragen in Miljoen €
   o-o-investeringen.png

   Het onderzoek was onder meer gericht op de volgende stoffen:

   • INVEGA SUSTENNA® 3 maanden (paliperidonepalmitaat) voor de behandeling van schizofrenie
   • Esketamine voor de behandeling van resistente depressie

   Tevens werden enkele belangrijke mijlpalen bereikt in het onderzoek naar stoffen voor rekening van zusterbedrijven, zoals:

   • XARELTO® (rivaroxaban) voor de bijkomende indicaties congestief hartfalen en acuut coronair syndroom
   • OLYSIO®/GALEXOS®/SOVRIAD® (simeprevir) voor de behandeling van hepatitis C-infecties
   • Daratumumab voor de behandeling van refractair multipel myeloom
   • IMBRUVICA® (ibrutinib) voor de behandeling van diverse hematologische kankers

   Onder meer via de in 2013 opgerichte Innovatiecentra in de VS, het Verenigd Koninkrijk en China werd een aantal belangrijke samenwerkingsverbanden opgestart met academische centra, kennisinstellingen en andere farmabedrijven.

   In het kalenderjaar 2013 werden 45 nieuwe patentaanvragen ingediend op naam van Janssen Pharmaceutica NV.

   De totale R&D-uitgaven bedroegen 1.165 miljoen euro voor het beschouwde boekjaar, een afname met 57 miljoen euro in vergelijking met de R&D-uitgaven in het boekjaar 2012.

   J.C. General Services CVBA

   Kerncijfers

   J.C. General Services CVBA Kerncijfers2010201120122013
   Omzet79887477
   Personeelskosten17161721
   Bedrijfsresultaat24213845
   Nettowinst71519162
   Eigen Vermogen5.6225.6735.3125.374
   Balanstotaal5.6555.7965.8866.203
   Totale Investeringen49372822
   Headcount97879493
   Bedragen in Miljoen USD / Headcount in aantallen

    Het boekjaar 2013 werd gekenmerkt door de verdere ontwikkeling van de onderneming als financieel centrum en interne financieringsmaatschappij voor de Johnson & Johnson-groep.

    Binnen het bedrijf wordt, naast het verstrekken van interne leningen, ook het globale muntrisico van de groep afgedekt en tal van diensten betreffende geldstroombeheer aangeboden aan de internationale zusterbedrijven. De financiële instrumenten die worden verhandeld hebben steeds tot doel een onderliggend risico te verminderen en/of de activa van de groepsleden te beschermen. Speculatie is niet toegestaan.

    Verder zijn er nog andere globaal georganiseerde ondersteunende functies ondergebracht in het bedrijf.

    Janssen Infectious Diseases & Diagnostics BVBA

    Kerncijfers

    Janssen Infectious Diseases & Diagnostics BVBA Kerncijfers2010201120122013
    Omzet109110114108
    Personeelskosten76576265
    Bedrijfsresultaat2-124
    Nettowinst3114
    Eigen Vermogen9101115
    Balanstotaal50546472
    Totale Investeringen10634
    Headcount341377382375
    Bedragen in Miljoen € / Headcount in aantallen

     Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA is een biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het onderzoek naar en de ontwikkeling van farmaceutische producten, innovatieve moleculaire behandelingswijzen en producten die kunnen worden gebruikt voor een betere behandeling van patiënten met chronische infectieziekten, zoals hiv/aids, hepatitis C en tuberculose.

     Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA werkt aan de ontwikkeling van verschillende anti-hiv/aidsstoffen en behandelingen tegen hepatitis C voor rekening van zusterbedrijven. Het bedrijf is ook actief op het vlak van antilichamen voor het zusterbedrijf Crucell.

     De divisie Janssen Diagnostics spitst zich toe op de productie van fenotypische en genotypische hiv-tests en diagnostica die kunnen worden gebruikt voor een betere behandeling van patiënten met chronische infectieziekten, alsook op andere therapeutische domeinen waarop Janssen actief is. Ze werkt zowel voor Janssen Infectious Diseases-afdelingen als voor andere (niet-J&J-)vennootschappen.

     Janssen Cilag NV

     Kerncijfers

     Janssen Cilag NV Kerncijfers2010201120122013
     Omzet117125138151
     Personeelskosten25222427
     Bedrijfsresultaat6664
     Nettowinst43427
     Eigen Vermogen35374257
     Balanstotaal858589121
     Headcount181184187169
     Bedragen in Miljoen € / Headcount in aantallen

      Tijdens het boekjaar 2013 steeg de omzet van Janssen-Cilag met 8,85% van 138.472.312 euro in 2012 naar 150.727.829 euro in 2013. Die toename was te danken aan de recente lancering van INCIVO® en ZYTIGA® en een verdere stijging van de omzet van de groeiproducten XEPLION®, STELARA® en PREZISTA®. Ook de herlancering van CAELYX®  zorgde ervoor dat de verkopen van dit product weer hun oorspronkelijke niveau bereikten. De groei werd deels tenietgedaan door verdere prijsdalingen voor RISPERDAL® en EPREX®. Voor dat laatste product zien we ook een dalend volume omwille van de  toenemende concurrentiedruk op deze markt. Daarnaast trad een daling van de verkoop op voor REMINYL® en SPORANOX® als gevolg van de negatieve weerslag van generische producten. 

      Economische
      Duurzaamheid

      Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

      Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

      Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.