Binnen Janssen Supply Chain wordt sinds 2012 ‘Lean Manufacturing’ of slanke productie in de praktijk gebracht. Door de basisprincipes van deze werkmethode consequent toe te passen, hoopt men op korte termijn meer te kunnen produceren met dezelfde middelen.  Om de organisatie daarin te begeleiden en het proces te versnellen, werd begin 2013 een Lean Acceleration Team (LAT) opgezet.

Meer produceren met dezelfde middelen betekent natuurlijk een kostenbesparing, maar ook aangenamer werken voor de medewerkers. Lean Manufacturing is een model dat ontstaan is in de Japanse automobielindustrie. Het is gebaseerd op een cultuur van continu verbeteren, waarbij alle acties gemeten en vergeleken worden en veel ruimte voor initiatief aan de medewerkers op de werkvloer gegeven wordt.

Door de Lean-cultuur in de teams binnen te brengen, wil Janssen Supply Chain de taken vereenvoudigen en de prestaties verbeteren. Lean Manufacturing richt de aandacht volledig op die taken die een echte meerwaarde betekenen en schakelt de overbodige ballast uit.

JnJ_deel2_DRIESLUYTEN15.jpg
Lean-Acceleratie-Team-2716.jpg

Het Lean Acceleratie Team (LAT) onder leiding van Guy Mannaerts (midden op de foto).

Zo past de ‘visuele fabriek’ binnen het Lean Manufacturing-concept: door de productielijnen te visualiseren, kunnen de operatoren zien welk volume is geproduceerd en hoe en welke obstakels er nog zijn. Het is als een dashboard in een auto. Niemand kan het missen, want dan zou je blindelings moeten rijden. Iedereen die op een plaats zit waar acties te beïnvloeden zijn – en dat is bijna overal – moet de feiten en cijfers kennen, waardoor doordachte keuzes gemaakt kunnen worden. In de dagelijkse productiemeetings worden problemen snel erkend en aangepakt. 

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.