Het consortiumproject ‘European Medical Information Framework’ (EMIF) zal een beveiligd netwerk van databanken opzetten, waarin de 57 consortiumpartners hun medische gegevens met elkaar kunnen delen. Elke partij krijgt zo toegang tot een veel grotere set van gegevens en tot betere analytische tools om wetenschappelijk onderbouwde gezondheidszorgoplossingen te ontwikkelen. Het project is begin 2013 van start gegaan.

emif-logo.jpg

Het farmabedrijf GSK en Janssen besloten het EMIF-consortiumproject te lanceren om voor de eerste keer verspreide medische gegevens samen te brengen ten bate van alle meewerkende partijen. EMIF streeft ernaar door samenwerking sneller tot oplossingen te komen voor de patiënten. Het wil een platform bouwen dat een efficiënte analyse van bestaande medische gegevens mogelijk maakt. Dat gebeurt door de verschillende datasets te linken en een gestandaardiseerde toegang er naartoe te ontwikkelen.

EMIF focust bij de ontwikkeling van dit platform op 2 onderzoeksonderwerpen: het ontstaan van de ziekte van Alzheimer en de metabolische complicaties van obesitas. Op basis van de bestaande ervaringen op deze 2 onderzoeksgebieden ontwikkelt het consortium in parallel het basisplatform dat dataverzameling, -uitwisseling en –analyse voor vele ziektedomeinen mogelijk maakt.

Het project krijgt Europese subsidies van het Innovative Medicines Initiative (IMI), Europa’s grootste publiek-private samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Federatie van de Farmaceutische Industrie (EFPIA). IMI ondersteunt samenwerkingsprojecten in de gezondheidszorgsector om zo medische innovatie te versnellen.

Het idee om deze samenwerking op te zetten werd uitgewerkt in een Entrepreneurial Boot Camp van Janssen, een trainings- en begeleidingstraject dat medewerkers helpt om innovatieve ideeën voor een betere gezondheidszorg om te zetten in een stevig businessplan.

chem21-2.png

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.