De HepCoach informeert en coacht patiënten, artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de behandeling van hepatitis C. Het doel is om de intensieve behandeling van hepatitis C goed te laten verlopen. Het is een online platform met diverse ondersteunende diensten.

Artsen en verpleegkundigen kunnen er terecht voor praktische informatie over correct medicijnengebruik. Daarnaast biedt het platform een logistieke dienst die de toevoer van medicijnen ondersteunt, de arts helpt bij het opvolgen van zijn voorschriften, de patiënten een melding stuurt als de medicijnen beschikbaar zijn en de apothekers helpt bij de coördinatie en informatieverlening. Bovendien biedt het platform aan de patiënten die een behandeling starten, de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een verpleegkundige die via huisbezoek of telefonisch informatie, voorlichting en instructies geeft.

logo_HepCcoach.jpg

De HepCoach is in samenwerking met artsen en verpleegkundigen ontwikkeld. 

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.