Janssen in België is toonaangevend op het vlak van Onderzoek & Ontwikkeling.  De campus is het grootste O&O-centrum voor kleine moleculen binnen de wereldwijde Janssen-groep. In België alleen al stelt het onderzoekscentrum zo’n 1.800 collega’s tewerk in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O).

De O&O-activiteiten richten zich hier vooral op de therapeutische domeinen neurowetenschappen, oncologie en infectieziekten. Onderzoek & Ontwikkeling heeft als doel om innovatieve geneesmiddelen te ontdekken en ontwikkelen die het lijden van de patiënt verlichten en die oplossingen bieden voor enkele van de belangrijkste medische noden van onze tijd. Daarnaast is er de nieuwe groep Janssen Global Public Health die in augustus 2013 werd opgericht en die ernaar streeft op een duurzame manier de toegankelijkheid te vergroten van geneesmiddelen tegen infectieziekten zoals aids, tuberculose en verwaarloosde tropische ziekten in landen met zeer weinig middelen, maar grote medische noden.

Dagelijks zetten het bedrijf en zijn partners zich in voor de ontdekking en ontwikkeling van een nieuwe generatie van kleine moleculen op het vlak van onder meer schizofrenie, depressie, pijnbestrijding, dementie, hepatitis, hiv en verschillende vormen van kanker. Om de grote medische uitdagingen aan te gaan, moeten het onderzoek naar en de ontwikkeling van waardevolle innovatieve geneesmiddelen optimaal gestimuleerd en bevorderd worden als antwoord op de medische noden van alle patiënten. De toenemende kruisbestuiving en kennis van vandaag geeft O&O nieuwe kansen op vernieuwende oplossingen.

Het onderzoek in België in 2013 was onder meer gericht op stoffen ter behandeling van schizofrenie en resistente depressie.

De organisatie beoefent precisiegeneeskunde en verandert het ziekteonderzoek door te investeren in eersteklas onderzoekscompetenties op het vlak van biotechnologie, genoomleer, biomarkers, bio-informatica en zoveel meer. De ontdekking van hoogkwalitatieve en vernieuwende kandidaat-geneesmiddelen is immers een complex proces dat de combinatie vraagt van toptalenten met de beste technologieën. Ethisch geneesmiddelenonderzoek en het verantwoord gebruik van proefdieren staan daarbij centraal. Daarnaast zet het bedrijf in op veiligheid in het onderzoek en innovatie in het klinisch onderzoek.

RnD_Beerse_Compoundlibrary_DL13.jpg

Het onderzoek in België in 2013 was onder meer gericht op stoffen ter behandeling van schizofrenie en resistente depressie. Tevens werden enkele belangrijke mijlpalen bereikt in het onderzoek naar stoffen voor rekening van zusterbedrijven op het vlak van cardiovasculaire aandoeningen, infectieziekten en oncologie. In 2013 werden 45 nieuwe patentaanvragen ingediend op naam van Janssen Pharmaceutica NV.

De wereldwijde organisatie plant de registratie van 10 nieuwe moleculaire entiteiten voor goedkeuring tussen 2013 en 2017 en meer dan 25 bijkomende lijnextensies van de gecommercialiseerde producten. De totale R&D-uitgaven bedroegen in 2013 1.165 miljoen euro. 

o-o-investeringen.png

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.