Gezondheidszorg in de toekomst

Gezondheidszorg in de toekomst

Medische gegevens samenbrengen

Medische gegevens samenbrengen

Innovatie in klinisch onderzoek

Innovatie in klinisch onderzoek

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

Janssen kiest voor een duurzame economische groei. Het bedrijf wil een ‘transformationele medische innovator’ zijn die focust op de ontwikkeling van innovatieve therapeutische oplossingen voor onvervulde medische noden. Het bedrijf richt zijn inspanningen op vijf onderzoeksdomeinen om een echt verschil te kunnen maken voor de gezondheid van mensen wereldwijd.

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, een correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. Vanuit een langetermijnvisie op gezondheidszorg werkt het bedrijf aan een duurzame, betaalbare en toegankelijke zorg, waarbij het zijn verantwoordelijkheid opneemt en alle stakeholders oproept om zich samen voor te bereiden op de toekomst.

Gezondheidszorglandschap biedt kansen en uitdagingen die het bedrijf heeft uitgewerkt tot een visie op gezondheidszorg in de toekomst.

Het gezondheidszorglandschap biedt kansen en uitdagingen die het bedrijf heeft uitgewerkt tot een visie op gezondheidszorg in de toekomst. We evolueren van de traditionele reactieve gezondheidszorg naar een nieuw tijdperk van preventieve en gepersonaliseerde gezondheidszorg. Er zijn steeds meer hulpmiddelen beschikbaar om ziekten op te sporen, te behandelen en op te volgen. Curatieve medicijnen zullen maar een deel van de oplossing meer zijn. Janssen bereidt zich dan ook voor op een bredere zorg voor de patiënt en op een nieuw zorgmodel voor preventie, diagnose, behandeling en opvolging. De patiënt en zijn persoonlijke noden staan daarbij centraal.

_MG_9110.jpg
RnD_Beerse_Multiheadmicroscope_DL01.jpg

Talrijke sectoren spelen een vitale, complementaire rol bij de verwezenlijking van dit nieuwe zorgmodel. Er zullen veel meer partners dan vandaag bij betrokken worden op het gebied van apparatuur, software, componenten en gezondheidszorgdiensten. Daarom zet Janssen met zijn open-innovatiemodel de deuren open: op zoek naar een gemeenschappelijke basis met grote bedrijven uit andere industrieën, maar evengoed met de academische wereld, kmo’s en overheidsinstellingen. Janssen bracht in 2013 verscheidene strategische partnerschappen tot stand en creëert synergieën met de complementaire vaardigheden van elke partij. De toekomst hangt af van de verzameling van de aanwezige kennis over heel de wereld. Alleen zo kan het bedrijf tot steeds innovatievere oplossingen komen. 

De biofarmaceutische industrie in België behoort vandaag de dag tot de absolute wereldtop. De verdienste daarvoor berust deels bij de Belgische beleidsmakers. De voorbije tien jaar heeft België zich inderdaad ingespannen om een aantrekkelijke omgeving te creëren voor farmaceutische investeringen. Die inspanningen werden ruimschoots beloond. De biofarmaceutische industrie wist zich te ontwikkelen tot een essentiële sterkhouder van de Belgische economie. Als bedrijf met een belangrijke verankering in België wil Janssen blijven bijdragen tot de Belgische economie en werkgelegenheid met een doorgedreven investeringspolitiek. Hoewel het economisch klimaat Janssen voor moeilijke uitdagingen plaatst, is het bedrijf ervan overtuigd dat het potentieel heeft om bij te dragen tot een verdere duurzame groei. 

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.