De doeltreffendheid van geneesmiddelen hangt in grote mate af van het juist en consequent innemen van de medicatie door de patiënt. De therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor het succes van een behandeling met medicijnen. Bij de behandeling van hiv-patiënten bestond de behoefte aan een effectief hulpmiddel om de therapietrouw te verbeteren. Daartoe is de Pillcoach ontwikkeld door Janssen, in samenwerking met artsen en verpleegkundigen.

De Pillcoach-app is een ‘hiv-medicatie therapietrouwapplicatie’ voor smartphones. De Pillcoach is ontwikkeld om bij te houden hoe de hiv-medicatie wordt ingenomen. In samenspraak met de hiv-behandelaar kan een innameschema worden aangemaakt en kan de app worden geactiveerd. De patiënt krijgt meldingen waarin het opgestelde pillenschema wordt weergegeven. De patiënt kan aangeven of de medicatie is ingenomen en ook redenen vermelden waarom dat eventueel niet is gebeurd.

De therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor het succes van een behandeling met medicijnen.

Dagelijkse opvolging van de inname van de medicatie leidt tot een overzicht van de therapietrouw van de patiënt. Dat overzicht kan samen met de behandelaar worden geëvalueerd. Artsen en verpleegkundigen zijn enthousiast over de Pillcoach als hulpmiddel bij de behandeling van hun patiënten. De gezamenlijke aanpak heeft geleid tot een praktisch bruikbare applicatie die de patiënten helpt bij hun behandeling. 

pillcoach.jpg

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.