Binnen de O&O-afdeling werd jaren geleden al een programma geïmplementeerd om proefdierallergie te voorkomen. Toch werden gezondheidsklachten gerapporteerd op de Bedrijfsgezondheidsdienst die in verband konden worden gebracht met blootstelling aan proefdierallergenen, gaande van neusloop, geïrriteerde ogen en huidreacties tot ernstige luchtwegenaandoeningen. 

Tijdens een 3-jaarlijkse inspectie, uitgevoerd door AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International), werd aanbevolen om het programma met betrekking tot het voorkomen van proefdierallergie te optimaliseren. Een aantal indicatoren gaf aan dat de blootstelling aan proefdierallergenen bij werknemers tewerkgesteld in Onderzoek & Ontwikkeling, nog niet voldoende onder controle was. Naar aanleiding daarvan werd een multidisciplinair team samengesteld met een vertegenwoordiging van de onderzoeksafdelingen en verschillende disciplines binnen de Preventiedienst. 

Een meetplan werd volledig afgewerkt. De meetresultaten zijn gecommuniceerd via rapporten en overlegvergaderingen met het management en de werknemers. Een aantal werkposten werd technisch aangepast voor die activiteiten waarbij hoge blootstellingen werden gemeten.

Tevens werd voor iedere activiteit per afdeling duidelijk bepaald in hoeverre bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen nog noodzakelijk zijn. Alle leermomenten van dit onderzoek zijn gebundeld in een aangepaste procedure "Voorkomen van proefdierallergie". Die procedure werd vervolgens vertaald in een herwerkte herhalingsopleiding voor de werknemers en contractors.

RnD_Beerse_09022012-Labo143-36.jpg

Collega's van andere onderzoekscentra binnen het bedrijf zijn op de hoogte gebracht van de leermomenten en zijn met een gelijkaardig programma gestart. De bevindingen werden tevens extern gecommuniceerd tijdens conferenties en meetings met andere farmaceutische bedrijven en vakorganisaties.

Economische
Duurzaamheid

Janssen is ervan overtuigd dat sterke bedrijfsresultaten, correcte beleidsvoering en gefocuste activiteiten de weg vormen naar economische duurzaamheid. 

Janssen moet zich constant heruitvinden om het hoofd te bieden aan de structurele en economische veranderingen die zijn omgeving beïnvloeden. Daarom zet Janssen in op het aangaan van partnerschappen in een open innovatiemodel en op het continu bijsturen van zijn kostencompetitiviteit door enkel geneesmiddelen met een hoge therapeutische toegevoegde waarde te ontwikkelen. 

Dit betekent voor Janssen: gefocust en leidinggevend zijn in Onderzoek & Ontwikkeling en efficiënt en vooruitstrevend in Productie om nieuwe therapeutische oplossingen sneller en goedkoper tot bij de patiënten te brengen en een groeistrategie te implementeren om op al deze terreinen te kunnen blijven investeren.