Janssen in België maakt deel uit van de wereldwijde Farmaceutische Groep, die sinds enkele jaren bekend staat als Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.  De groep stelt wereldwijd ruim 40.000 mensen tewerk in 150 landen. Kernactiviteiten zijn het creëren, ontwikkelen en aanbieden van therapeutische oplossingen voor tal van medische noden die nog niet of onvoldoende zijn beantwoord.

Vandaag is Janssen één van de meest vernieuwende farmaceutische bedrijven in de wereld. Het bedrijf kiest ervoor om behandelingen te ontwikkelen voor enkele van de meest ingrijpende aandoeningen en complexe medische uitdagingen van onze tijd, waaronder diabetes, hepatitis, hiv, kanker, artritis, dementie en mentale aandoeningen.

Miseria

Patiënt staat centraal voor alle
 Janssen medewerkers

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Gezondheid voor de hele wereld

Het moederbedrijf Johnson & Johnson ontdekt en ontwikkelt, produceert en verkoopt een brede waaier van geneesmiddelen, consumentenproducten, medische apparatuur en diagnostica, die dagelijks het verschil maken voor de gezondheid van mensen wereldwijd. In Ons Credo staan de verantwoordelijkheden tegenover de patiënten centraal. De ethische bedrijfscode wijst alle 128.000 Johnson & Johnson-medewerkers in 60 landen de weg. 

Van basisonderzoek tot distributie

Janssen in België heeft zijn diverse expertisedomeinen in België ondergebracht in aparte juridische entiteiten: Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA, Janssen-Cilag NV en J.C. General Services CVBA. Doorheen dit verslag worden deze entiteiten gezamenlijk als de Janssen Campus omschreven.

Het bedrijf heeft vestigingen in Beerse (Beerse I en II), Geel, Olen, Diegem, La Louvière, Courcelles en Merksem en stelt zo’n 4500 medewerkers tewerk. Samen ontdekken, ontwikkelen en produceren deze organisaties geneesmiddelen en therapeutische oplossingen voor patiënten wereldwijd. Dat gaat van het prille begin - het basisonderzoek naar nieuwe geneesmiddelen - via de productie, commerciële en ondersteunende diensten tot de distributie van de geneesmiddelen. Daarmee heeft Janssen in België de volledige farmaceutische cyclus in eigen handen, wat het bedrijf uniek maakt binnen de farmaceutische wereld.

Knappe wetenschap

Janssen in België is toonaangevend op het vlak van Onderzoek & Ontwikkeling.  De campus is het grootste Research & Development (R&D)-centrum voor kleine moleculen binnen de wereldwijde Janssen-groep. In België alleen al stelt het R&D-centrum zo’n 1800 collega’s tewerk. De R&D-activiteiten richten zich op vijf strategische ziektedomeinen en het bedrijf werkt samen met verscheidene interne en externe partners om de innovatie te versterken en versnellen. 

Janssen in België bezit een uitgebreide expertise op het vlak van neurowetenschappen, oncologie en infectieziekten. Dagelijks zetten het bedrijf en zijn partners zich in voor de ontdekking en ontwikkeling van een nieuwe generatie van kleine moleculen op het vlak van o.a. schizofrenie, depressie, pijnbestrijding, dementie, hepatitis, hiv en verschillende soorten kankers. De organisatie beoefent precisiegeneeskunde en verandert het ziekteonderzoek door te investeren in eersteklas onderzoekscompetenties.

Productie

De productiesite in Geel is binnen de Johnson & Johnson-groep toonaangevend op het vlak van chemische productie en chemische ontwikkeling. Op de campus in Beerse wordt gefocust op kwalitatief hoogstaande eindproducten voor patiënten en consumenten. Hier wordt de productie verzorgd voor heel wat Johnson & Johnson-bedrijven. Dankzij een strategische aanpak, solide processen en toenemende volumes kijkt ook deze site vol vertrouwen naar de toekomst.

Verder dan de klassieke behandelingen

Janssen streeft naar de ontdekking van oplossingen die een doorbraak betekenen bij de behandeling van ziekten en die een meerwaarde kunnen betekenen voor de patiënt, de ziekenfondsen en de overheid. De toekomstige oplossingen gaan verder dan de klassieke behandelingen die we vandaag kennen. Janssen bereidt zich voor op een bredere zorg voor de patiënt en op een nieuw zorgmodel voor preventie, diagnose, behandeling en opvolging. De patiënt en zijn persoonlijke noden staan hierbij centraal.

Janssen streeft naar de ontdekking van oplossingen die een doorbraak betekenen bij de behandeling van ziekten en die een meerwaarde kunnen betekenen

Meer dan geneeskunde

Janssen wil dat mensen toegang hebben tot de gezondheidsoplossingen, maar ook dat de producten tijdens de hele behandeling op de best mogelijke manier worden gebruikt. Daarvoor kan heel wat nodig zijn: educatie om het bewustzijn rond een ziekte te creëren, diensten en ondersteuning om patiënten te helpen hun geneesmiddel juist te gebruiken, nieuwe commercialiseringsstrategieën, of zelfs middelen die een ziekte helpen voorspellen of vermijden.

Openheid tot samenwerking

Er is al veel wetenschappelijke vooruitgang geboekt, maar het bedrijf onderschat niet hoe groot de uitdaging is en hoeveel onderzoek er nog moet gebeuren. De medische uitdagingen van vandaag zijn complexer dan ooit tevoren. De wetenschap en technologie evolueren zo snel dat je alleen nog een verschil kan maken wanneer je intensief en over een langere tijd samenwerkt met andere partijen. Daarom zoekt Janssen nooit alleen binnen de eigen vier muren naar nieuwe geneesmiddelen. Integendeel, Janssen beschouwt de hele wereld als laboratorium. De experts werken in een open- innovatiemodel in elk stadium van de waardeketen samen met externe partijen - van de prille ontdekking tot de commercialisering. Ze speuren naar medische doorbraken waar die ook plaatsvinden – of dat nu aan een universiteit, onderzoeksinstelling of zelfs in andere farmaceutische of biotechnologiebedrijven is. Janssen wil de beste ideeën binnen en buiten de organisatie identificeren om daarmee de grootste onbeantwoorde medische noden van onze tijd aan te pakken.

Hart voor een duurzame wereld

Janssen draagt bij tot een betere wereld door de gezondheid en het welzijn te verbeteren. Maar ook door zorgvuldig om te gaan met onze planeet, door elke dag op een verantwoordelijke manier te handelen en door het bedrijf te versterken, zodat het een wezenlijke bijdrage kan blijven leveren tot de wereldwijde gezondheidszorg en de Belgische economie. Het bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheid en roept alle stakeholders op om zich samen voor te bereiden op een toekomst van toegankelijke, duurzame en betaalbare gezondheidszorg.

Janssen in België

Janssen R&D

 • Basisonderzoek
 • Geavanceerde technologieën
 • Vroege en late ontwikkeling
 • Wetenschappelijke veiligheid van geneesmiddelen
 • Chemische en farmaceutische ontwikkeling
 • Klinisch onderzoek
 • Clinical Supply Unit
 • Klinische farmacologie
 • Klinische gegevensbeheer
 • QA/QC/Compliance
 • Registratieaangelegenheden
 • Handelsontwikkeling
 • Programmabeheer

J&J Supply Chain Beerse/Olen en Geel

 • Chemische productie
 • Farmaceutische productie
 • Globale Kwaliteitsgroepen
 • Customer Logistics Services
 • Verpakking & Distributie
 • Wereldwijde Engineering & Technische Operaties
 • EHS&S

Janssen Commerciële diensten

 • Janssen Commercial EMEA
 • Janssen-Cilag NV
 • Trade Development
 • Strategische Marketing & Medische Aangelegenheden, Gezondheidseconomie en Prijszetting

Ondersteunende diensten

 • Corporate functies
 • Juridische Aangelegenheden / Octrooien
 • Informatietechnologie
 • Procurement / Adminstratie
 • Milieu, gezondheid en veiligheid (Preventiedienst)
 • Algemene & Technische Diensten
 • Engineering
 • Financiën
 • Personeelsdienst
 • Campus Communicatie

Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA

 • Onderzoek & Ontwikkeling Infectieziekten
 • Diagnostische Oplossingen
 • HIV-resistentietests
 • Technologieën gezondheidsinformatie

Onze vestigingen

Beerse 1

Beerse 1

De R&D-organisatie in Beerse vormt, samen met de onderzoekscentra in andere Europese landen en de VS, één wereldwijde organisatie, die zich toelegt op vijf kernonderzoeksdomeinen: neurowetenschappen, infectieziekten & vaccins, oncologie, immunologie, en cardiovasculaire & metabole aandoeningen. In Beerse richt men zich vooral op de eerste drie researchdomeinen. Daarnaast is er de nieuwe groep Janssen Global Public Health die in augustus 2013 werd opgericht en die ernaar streeft op een duurzame manier de toegankelijkheid te vergroten van geneesmiddelen tegen infectieziekten zoals aids, tuberculose en verwaarloosde tropische ziekten in gebieden met zeer weinig middelen, maar grote medische noden.  

De twee farmaceutische fabrieken in Beerse leggen zich vooral toe op de productie van vloeibare en halfvaste vormen van geneesmiddelen, maar er worden ook inspuitbare geneesmiddelen geproduceerd. Net als de chemische productiefabrieken in Geel maken ze deel uit van de wereldwijde J&J Supply Chain-organisatie, die een centrale rol speelt bij de wereldwijde logistieke bevoorrading. De ambitie is om betrouwbare geneesmiddelen snel en efficiënt ter beschikking te stellen aan alle patiënten die ze nodig hebben, overal ter wereld.

Tot slot zijn in Beerse een reeks ondersteunende diensten gevestigd, die hetzij lokaal, hetzij internationaal actief zijn. Ze versterken het belang van de Janssen Campus als cruciale schakel in het wereldwijde netwerk van bedrijven. 

Beerse 2

Beerse 2

Op het bedrijfsterrein Beerse 2 zijn de financiële zusterorganisatie JC General Services CVBA, wereldwijde computerondersteuning en de marketing- en verkooporganisatie Janssen-Cilag NV ondergebracht.

Diegem

Diegem

Begin 2012 werd het volledig gerenoveerde gebouw van Johnson & Johnson in Diegem in gebruik genomen. Dit gebouw huisvest de Johnson & Johnson-hoofdkwartierfuncties in Europa, zoals de afdeling Juridische Aangelegenheden, Overheidsrelaties, Corporate Social Responsibility Europe en logistieke diensten. 

Geel

Geel

J&J Supply Chain Geel groeide in enkele decennia uit tot één van de meest innovatieve en succesvolle chemische productiecentra ter wereld. Binnen de wereldwijde J&J Supply Chain is de site in Geel de enige lanceer- en groeisite voor de productie van actieve farmaceutische ingrediënten (API’s), die nadien verder verwerkt worden in de farmaceutische productiefabrieken in Beerse of het buitenland. De site beschikt over hoogtechnologische installaties, onder meer voor hydrogenatie en bromering. De milieuvriendelijke Chemical Development Pilot Plant (CDPP) speelt een sleutelrol in het globale ontwikkelings- en productienetwerk.

Olen

Olen

In Olen is sinds 1992 een gespecialiseerde fabriek actief die zich toelegt op de productie van geneesmiddelen in de vorm van fijne korreltjes (pellets).

La Louvière

La Louvière

Janssen opende in oktober 2012 een nieuw Europees Distributiecentrum voor geneesmiddelen in La Louvière. Het centrum maakt deel uit van het distributienetwerk van de wereldwijde Johnson & Johnson-groep en vormt de draaischijf voor de verdeling van innovatieve Janssen-medicijnen aan patiënten in de meeste Europese landen en enkele landen daarbuiten. 

Merksem

Merksem

In een zijvleugel van het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem is een klinische onderzoekseenheid ondergebracht, die zich specifiek toelegt op het klinisch onderzoek in fase I (met gezonde vrijwilligers).

Over
Janssen

De zorg voor de patiënt staat centraal in alles wat we doen bij Janssen. Dat is en blijft na meer dan 50 jaar onze voornaamste bestaansreden.

In de gezondheidszorg valt geen tijd te verliezen. De manier waarop we morgen diagnoses stellen, medicatie toedienen, ziekten herkennen of voorkomen, en patiënten opvolgen zal er revolutionair anders uitzien dan vandaag. Daarom zit Janssen volop in een evaluatieproces van een geneesmiddelenbedrijf naar een organisatie die totale gezondheidszorgoplossingen op maat van de individuele patiënt aanbiedt.