Duurzaam ondernemen is vandaag de dag voor elk bedrijf een noodzaak. Overheden, publieke opinie, klanten en eigen medewerkers verwachten het verantwoord inzetten van mensen, grondstoffen en middelen.

Duurzaamheid is voor Janssen al lang een werkwoord en duurzaam gedrag is de regel bij Janssen in Belgie. In Ons Credo liggen de duurzame waarden reeds decennialang vervat.

De oprichting van een afdelingsoverkoepelende Duurzaamheidsraad op de Janssen Campus ondersteunt onze strategie om nog bewuster en systematischer initiatieven op dat vlak te nemen. 

Duurzaamheidsstrategie

Als bewijs voor het opnemen van onze verantwoordelijkheid naar de huidige en toekomstige generaties heeft Janssen eind 2010 een globale duurzaamheidsstrategie uitgewerkt. Om de uitvoering daarvan te verzekeren, werd een wereldwijde Duurzaamheidsraad opgericht. Tevens werd beslist op lokaal niveau ook dergelijke raden in het leven te roepen. 

Alle groepen van Janssen in België zijn vertegenwoordigd in de Campus Sustainability Council of lokale Duurzaamheidsraad om een breed draagvlak te creëren. Zijn rol bestaat erin  het duurzaamheidsbeleid verder in te kleuren en te integreren in de dagelijkse manier van werken. Heel wat afdelingen hebben immers al tal van initiatieven opgestart.  Die werden in kaart gebracht en worden verder ondersteund waar nodig. Een kortetermijnstrategie, in lijn met de Healthy Future 2015-doelstellingen, werd ontwikkeld en wordt momenteel uitgerold.

duurzaamheids-raad.png

De duurzaamheidsstrategie op korte termijn (2013-2015) omvat de volgende strategische ontwikkelingsdomeinen:

 1. gezondheid, veiligheid en betrokkenheid van alle medewerkers:
  • alle medewerkers optimaal inzetbaar maken
  • duurzaamheidscultuur creëren over de afdelingsgrenzen heen
 2. wereldwijde en lokale gezondheid:
  • welzijn van de directe omgeving bevorderen
 3. transparantie en externe samenwerking:
  • imago als duurzaam bedrijf in de buitenwereld versterken
 4. bescherming van het milieu:
  • ecologische voetafdruk verkleinen
  • ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk bestanddelen van de producten in het milieu terechtkomen
  • streven naar duurzaamheid als onderdeel van de farmaceutische wetgeving
 5. duurzame leveranciers:
  • van leveranciers en partners eisen dat ze voldoen aan de minimumnormen inzake duurzaamheid.

Impact versterken

Duurzaam ondernemen heeft een milieuluik, een sociaal luik en een economisch luik. Die 3 aspecten moeten elkaar versterken. Elk initiatief dat het bedrijf inzake duurzaamheid ontwikkelt, moet een positieve impact hebben op meer dan één van die drie luiken. Dat is de toetssteen. 

Een duurzaam milieubeleid beperkt de ecologische voetafdruk.  Maar het rationele gebruik van water, energie en andere grondstoffen heeft ook een impact op het menselijke en zakelijke aspect. Het zuiveren van afvalwater en de verwerking van afval kosten handenvol energie en geld. Als we afval en afvalwater kunnen voorkomen, wint dus niet alleen het milieu daarbij. Het helpt ons ook onze budgetten anders te besteden. Vaak verkleinen we daarmee ook de gezondheidsrisico’s voor de medewerkers, omdat Janssen bijvoorbeeld veel minder gevaarlijke solventen en oplosmiddelen hoeft te gebruiken. Milieubewuste initiatieven hebben dus ook een impact op het sociale aspect.

Vertrekken we vanuit het economische luik, dan is winst alleen duurzaam, wanneer die niet ten koste gaat van het milieu en de medewerkers, patiënten en toekomstige generaties. Tenslotte zijn al die belanghebbenden het best gediend met een farmaceutisch bedrijf dat een gezonde winst maakt. Die winst verschaft immers de nodige middelen om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen, te produceren en tijdig te bezorgen aan de patiënten.

PPP_schema.jpg

Communicatie: sleutel tot succes

wijrekenenopuwsteun.jpg

De bijzondere opdracht van de lokale Duurzaamheidsraad is juist initiatieven ondersteunen die zich op het snijpunt van deze duurzaamheidsaspecten bevinden en die aanpak uitdragen naar Janssen in België. Het aftoetsen van de projecten op deze 3 invalshoeken is een gewoonte die we graag alle medewerkers zouden zien hanteren.

Dat doel tracht de Duurzaamheidsraad onder meer te bereiken met een interne- communicatiecampagne. Wie op de verschillende sites van Janssen rondloopt, komt al gauw oog in oog te staan met de Drie Musketiers, een drietal pittige stripfiguren op posters en schermen op de terreinen. De figuren, die de economische, sociale en ecologische dimensie voorstellen, zijn ontwikkeld door de Duurzaamheidsraad en spelen een belangrijke rol bij het overbrengen van de boodschappen over duurzaamheidskwesties aan de medewerkers op de campus. Immers duurzaamheid is een werkwoord en een zaak van iedereen. 

Over
Janssen

De zorg voor de patiënt staat centraal in alles wat we doen bij Janssen. Dat is en blijft na meer dan 50 jaar onze voornaamste bestaansreden.

In de gezondheidszorg valt geen tijd te verliezen. De manier waarop we morgen diagnoses stellen, medicatie toedienen, ziekten herkennen of voorkomen, en patiënten opvolgen zal er revolutionair anders uitzien dan vandaag. Daarom zit Janssen volop in een evaluatieproces van een geneesmiddelenbedrijf naar een organisatie die totale gezondheidszorgoplossingen op maat van de individuele patiënt aanbiedt.