In het kader van een nieuw gezondheidszorgmodel voor de toekomst evolueert Janssen van een geneesmiddelenbedrijf naar een organisatie die totale gezondheidszorgoplossingen op maat van de individuele patiënt aanbiedt. 

Geen enkel bedrijf heeft daarvoor alle kennis, expertise en mensen in huis. Daarom is het noodzakelijk de interne innovaties van de eigen medewerkers samen te brengen met de innovaties van externe bedrijven en instellingen. 

De kracht van Janssen in België bestaat erin dat bijna alle stappen, van de ontdekking en ontwikkeling van de nieuwe stof tot en met het op de markt brengen van een gezondheidsoplossing, hier aanwezig zijn.

Door  langdurig samen te werken met bedrijven met aanvullende expertises uit andere sectoren komen we tot vernieuwende oplossingen die de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving kunnen verbeteren.  Potentiële synergieën op dat vlak willen we snel kunnen herkennen en uitwerken. De kracht van Janssen in België bestaat erin dat bijna alle stappen, van de ontdekking en ontwikkeling van de nieuwe stof tot en met het op de markt brengen van een gezondheidszorgoplossing, hier aanwezig zijn. De toekomst hangt af van het samenbrengen van de aanwezige kennis over de afdelings- en organisatiegrenzen heen. Dat is precies wat we bedoelen met 'open innovatie'. 

Om het proces van open innovatie te versterken, heeft Johnson & Johnson in 2013  innovatiecentra opgericht op 4 strategische locaties: Londen, Boston (Oostkust VS), Californië (Westkust VS) en Shanghai.  Elk van deze 4 locaties is heel bewust uitgekozen, omdat ze een bloeiende life sciences-gemeenschap kennen of uitblinken door hun ondernemingsgeest. “Zelf onderdeel uitmaken van de wetenschappelijke en ondernemende ecosystemen in deze belangrijke regio’s zal de uitwisseling van ideeën met lokale vernieuwers vergemakkelijken en zorgen voor de nodige middelen om overeenkomsten op lokaal niveau tot stand te kunnen brengen", aldus Patrick Verheyen, hoofd van het Innovation Center in Londen. 

Over
Janssen

De zorg voor de patiënt staat centraal in alles wat we doen bij Janssen. Dat is en blijft na meer dan 50 jaar onze voornaamste bestaansreden.

In de gezondheidszorg valt geen tijd te verliezen. De manier waarop we morgen diagnoses stellen, medicatie toedienen, ziekten herkennen of voorkomen, en patiënten opvolgen zal er revolutionair anders uitzien dan vandaag. Daarom zit Janssen volop in een evaluatieproces van een geneesmiddelenbedrijf naar een organisatie die totale gezondheidszorgoplossingen op maat van de individuele patiënt aanbiedt.