Een goede gezondheid voor iedere patiënt: dat is de drijfveer van Janssen. Daarvoor levert het bedrijf veilige én doeltreffende geneesmiddelen, diensten en ondersteuning. Dat vergt de knapste wetenschap, de creatiefste geesten, en de openheid om in elk stadium – van prille ontdekking tot commercialisering en patiënteneducatie – samen te werken met onderzoekers, overheden en patiëntenorganisaties.

Het bedrijf focust zijn unieke open-innovatiemodel op enkele van de meest ingrijpende aandoeningen en complexe medische uitdagingen van onze tijd en dit op 5 therapeutische domeinen. Elke dag zetten gedreven medewerkers zich in om innovatieve oplossingen in een steeds kortere tijd tot bij de patiënten te brengen die ze nodig hebben. Als Credo-gedreven Johnson & Johnson-bedrijf hebben wij de verantwoordelijkheid om de patiënt voorop te stellen.

De wereldwijde Farmaceutische Groep heeft één gecombineerde, wereldwijde aanpak.

De Janssen 2020-strategie werd ontworpen na een grondige evaluatie van het totale gezondheidszorglandschap, inclusief de kansen en uitdagingen die het biedt.

42-23776509.jpg

De strategie rust op 3 strategische pijlers en binnen elke pijler zijn er een aantal concrete doelstellingen. 

 1. In de komende jaren zal het bedrijf alles in het werk stellen om ervoor te  zorgen dat alle patiënten die de vernieuwende geneesmiddelen nodig  hebben, er ook toegang toe krijgen.
 2. Binnen de 5 therapeutische domeinen selecteert het bedrijf een beperkt aantal ziekten waarop het zich concentreert. Binnen de reeds vastgelegde ziektedomeinen vallen onder meer de ziekte van Alzheimer, naast een aantal kankers. Mogelijke aanvullende ziekten worden op basis van de volgende criteria geselecteerd:
  a. Het moet een ziekte zijn met een grote, onvervulde medische behoefte;
  b.  Er is veelbelovend wetenschappelijk onderzoek bezig of in ontwikkeling op dat gebied;
  c.   Janssen beschikt intern over de beste deskundigen in verband met deze ziekte.
 3. Het bedrijf onderzoekt hoe het betere therapieën en behandelingen kan aanbieden die toegevoegde waarde bieden aan de maatschappij. Het bedrijf wil evolueren naar volledig geïntegreerde patiënt- en gezondheidszorgoplossingen.

Concreet wil Janssen

 • Gebruikmaken van diagnostica en biomarkers om gepersonaliseerde medicijnen te ontwikkelen waarmee het de responspercentages bij patiënten kan verhogen
 • Geïntegreerde zorgoplossingen aanbieden om de effectiviteit van de verleende zorg te verbeteren en de totale kostprijs voor de samenleving te verminderen.

Strategie van Janssen in België

Janssen in België vertaalde deze globale strategie op lokaal vlak in België. In ons land is Janssen leidinggevend in onderzoek & ontwikkeling en toonaangevend in productie. Janssen implementeert een groeistrategie om op al deze vlakken nummer 1 te blijven en zich te kunnen blijven verankeren in België.

De lokale strategie die meegroeit met de veranderende wereld, werd in 2013 herbekeken in een participatief traject, waarbij de medewerkers een nieuwe visie mee helpen ontwerpen. Het visietraject omvat tien stappen, waarvan Janssen er acht in een jaar doorloopt. In juni 2014 zal het hele traject achter de rug zijn en zal de toekomststrategie verder uitgewerkt worden in lijn met onze waarden: innovatie, waardencreatie, ondernemerschap, samenwerking, open geest en duurzaamheid.

Over
Janssen

De zorg voor de patiënt staat centraal in alles wat we doen bij Janssen. Dat is en blijft na meer dan 50 jaar onze voornaamste bestaansreden.

In de gezondheidszorg valt geen tijd te verliezen. De manier waarop we morgen diagnoses stellen, medicatie toedienen, ziekten herkennen of voorkomen, en patiënten opvolgen zal er revolutionair anders uitzien dan vandaag. Daarom zit Janssen volop in een evaluatieproces van een geneesmiddelenbedrijf naar een organisatie die totale gezondheidszorgoplossingen op maat van de individuele patiënt aanbiedt.