Met goesting aan het werk gaan en aan het werk blijven: dat wil Janssen voor iedere werknemer bereiken door middel van een personeelsbeleid dat steunt op het ‘Huis van Werkvermogen’. In 2013 koos het bedrijf voor dit Finse concept rond personeelsbeleid.

we-are-the-campus.png

Het Huis van Werkvermogen stelt iemands werkvermogen en alle factoren die daarop een invloed hebben, voor in de vorm van een woning. Het dak is het werkvermogen, de mate waarin iemand goesting en kracht heeft om aan de slag te gaan. Dat werkvermogen steunt op vier verdiepingen, de cruciale ondersteunende factoren: gezondheid, competenties en talenten, normen en waarden, en werk. Al die factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door middel van een trap doorheen het huis. Een sterk werkvermogen ontstaat wanneer alle verdiepingen goed in evenwicht zijn en verbonden zijn met elkaar. 

Janssen koos voor dit concept, omdat het goed aansluit bij de visie van het bedrijf. Het personeelsbeleid richt zich op het creëren van duurzame en flexibele loopbanen. Met werk dat past bij de verschillende levensfasen en met oog voor talent en een juiste privé-werkbalans. Janssen biedt een groeiend aantal initiatieven aan als bouwstenen voor het Huis van Werkvermogen, waaronder programma’s rond beweging, flexibele werkplekken, leiderschap en talent. 

Het personeelsbeleid richt zich op het creëren van duurzame en flexibele loopbanen.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.