Talent moet je koesteren, daarvan is Janssen overtuigd. Het bedrijf steekt veel energie in het aantrekken van talenten, maar zorgt er ook voor dat medewerkers hun talenten kunnen blijven benutten en ontwikkelen.

Opleidingen

Janssen besteedt veel aandacht aan opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers. Niet alleen omdat het een innovatief kennisbedrijf is en tot een van de meest gereguleerde en gecontroleerde bedrijfssectoren behoort, maar vooral ook vanuit het besef dat juist de medewerkers het bedrijf succesvol maken.

Het opleidingenaanbod bestrijkt derhalve alle domeinen: veiligheid, compliance, informatica, interpersoonlijke vaardigheden, management en leiderschap. Uiteraard ontbreken ook alle functiegebonden trainingen niet, die via verschillende leervormen (e-learning, klassikaal, on the job) worden aangereikt. 

In 2013 volgde iedere Janssen-medewerker gemiddeld 29 uren opleiding. Dat kwam neer op 130.712 opleidingsuren in totaal. Aldus investeerde Janssen 8.978.941 euro in de opleiding van zijn medewerkers, of een investering van 1988 euro per medewerker.

4_mensen_in-discussie_dv2171019_4.jpg

Nieuwkomers krijgen logischerwijze meer opleiding. Al blijft Janssen alle medewerkers in alle loopbaanfasen stimuleren om hun loopbaan actief vorm te geven, onder meer door opleiding te volgen. Het grootste aandeel in de opleidingsinspanningen gaat naar trainingen op het gebied van preventie, compliance en veiligheid. Deze thema’s zijn zeer belangrijk voor Janssen. De zorg voor de eigen medewerkers komt concreet tot uiting in trainingen omtrent welzijn, zoals het EFPIL- en RAPSY-programma. 

  • tot 25
  • 26 - 35
  • 36 - 45
  • boven 45

Talent Fit Center

In 2013 richtte Janssen het Talent Fit Center op om medewerkers die op zoek zijn naar nieuwe loopbaanuitdagingen te begeleiden. Janssen-medewerkers kunnen daar onder meer terecht voor advies, loopbaancoaching, workshops en teamactiviteiten in het teken van talentontwikkeling. Het Talent Fit Center werkt zowel met interne als externe loopbaancoaches.

Janssen-EMEA-Office-82.jpg

Werkplekleren

80709763.jpg

Janssen heeft samen met de Artesis Plantijn Hogeschool een pilootproject ‘Werkplekleren’ opgestart. Dat biedt studenten de kans om lange stages in de chemische sector te doorlopen. Deze stages bij Janssen duren 9 maanden in plaats van de gebruikelijke 3 tot 4 maanden die Belgische studenten doorlopen tijdens een academiejaar.

De lange stage biedt een meerwaarde voor de student en het bedrijf. Het project werd enthousiast onthaald en resulteerde in een plan om het vernieuwde stageconcept ook uit te rollen naar andere bedrijven en scholen. 

Integer handelen 

Johnson & Johnson (J&J)-bedrijven staan wereldwijd bekend om de waarden die gehanteerd worden bij de ontwikkeling van innovatieve en dikwijls levensreddende geneesmiddelen voor patiënten. Ons Credo, de J&J Policy on Business Conduct en de J&J Health Care Business Integrity Guide benadrukken het engagement dat de patiënten op de eerste plaats komen. En dat alles wat het bedrijf en zijn medewerkers doen, overeenstemt met de wetten en regels in de verschillende landen en markten waar ze actief zijn. 

Janssen-medewerkers die in contact komen met zorgverstrekkers en met overheden (inclusief professoren), moeten zich houden aan de principes uit de Health Care Business Integrity (HCBI) Guide, die focust op:

  • legale promotie van gereguleerde producten;
  • naleving (compliance) van de gezondheidszorg- en anti-corruptiewetgeving, regelingen en industriële codes;
  • geen beïnvloeding van medische en overheidsbeslissingen op basis van verkeerde, onvolledige of onduidelijke informatie.
integer-handelen-1.jpg
hcc scherm.jpg

Het gaat om integer handelen. Concreet handelt het onder meer om de ondersteuning van het onderzoek, adviesverlening door artsen, medische opleiding, artsenbezoeken, bedrijfsbezoeken, communicatie, geschenken, onderzoeksbeurzen en wetenschappelijke bijeenkomsten. In de opleiding wordt daar speciale aandacht aan besteed.

Deze principes zijn consistent met de verantwoordelijkheden en waarden zoals die gedefinieerd zijn in Ons Credo en de J&J Policy on Business Conduct, en ze zijn essentieel voor de effectiviteit van het complianceprogramma.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.