Janssen zet talenten duurzaam in en draagt zorg voor de fysieke en mentale gezondheid, veiligheid en voortdurende ontwikkeling van zijn medewerkers. Als bedrijf actief in de gezondheidszorg heeft Janssen de verantwoordelijkheid om zich niet alleen op het welzijn van de patiënten, maar ook op dat van zijn medewerkers te richten. Daarom zorgt het bedrijf ervoor dat medewerkers op een campus leven waar het aangenaam is om te werken, waar mensen zich goed voelen in hun job, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, gezond en evenwichtig kunnen eten, sporten en bewegen en zo het beste kunnen geven, voor zichzelf en voor het bedrijf. Veiligheid, gezondheid en preventie zijn belangrijke prioriteiten voor Janssen.

HR-in-beweging-reduced.jpg

De langetermijnstrategie van het personeelsbeleid van Janssen in België omvat:

  1. het aantrekken en ontwikkelen van talenten door een aantrekkelijke werkgever te zijn;
  2. het opvolgen en begeleiden van medewerkers in hun talentontwikkeling;
  3. het duurzaam inzetten van talenten door o.a. verschillende loopbanen en werkvormen aan te bieden naargelang van de levens- en loopbaanfase;
  4. het creëren van een inspirerende en aangename werkomgeving
  5. het uitrollen van programma’s rond mentale en fysieke gezondheid;
  6. het versterken van een resultaatgedreven cultuur, met aandacht voor diversiteit en inclusie, persoonlijk engagement en  individuele waardering van ieders prestaties;
  7. excellente operationele dienstverlening door het opzetten van een zogenaamd HR Service Center voor loonadministratie, vakantieregeling, opleiding, rekrutering, loopbaanplanning, enz, en door een heldere communicatie naar alle medewerkers over hun totale persoonlijke verloningspakket. 

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.