Als onderneming in de gezondheidszorg heeft Janssen de verantwoordelijkheid om zich niet alleen op het welzijn van de patiënten, maar ook op dat van zijn medewerkers te richten. Het bedrijf investeert in de totale gezondheid van zijn medewerkers en wordt op dat gebied door velen als een na te volgen voorbeeld beschouwd. 

Op de Janssen-campus zijn de jongste jaren heel wat initiatieven gelanceerd die aansluiten bij de Healthy Future 2015-doelstellingen van het moederbedrijf Johnson & Johnson. Deze doelstellingen zijn er onder meer op gericht de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te bevorderen. Ook in 2013 konden deze initiatieven op heel wat belangstelling en enthousiasme rekenen.

Gezondheidsprofiel

Zo bepaalden 1.244 medewerkers in 2013 hun Gezondheidsprofiel. Dit is een uitgebreid, confidentieel rapport dat de gezondheidstoestand van de medewerker schetst op basis van de antwoorden die hij/zij geeft op een reeks vragen over zijn/haar huidige levensstijl. Meer dan 82% had een ‘groen profiel’, dat betekent dat slechts 2 van de 11 gezondheidsrisico's ‘ongunstig’ bleken. Het Gezondheidsprofiel geeft ook tips en adviezen om de gezondheid te verbeteren. De medewerkers kunnen het rapport op vrijwillige basis bespreken en een actieplan opstarten met een gezondheidsconsulent van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). 

Health.jpg

Sport

musketier-sport.jpg

Personeelsverenigingen zoals Janssen Leeft!, het Feestcomité Geel en Janssen Sport! zetten hun schouders onder de organisatie van tal van sportieve activiteiten.  Er lopen jaarlijks verschillende Start to Run-programma’s voor medewerkers en er zijn enkele bewegwijzerde wandelroutes op de campus. Janssen organiseert twee- of driewekelijkse bewegingssessies (zumba, pilates, yoga) op de sites in Beerse en Geel. Het beachvolleybaltornooi tijdens de zomermaanden kan op veel bijval rekenen. Ook een tennis-, golf- en hengeltornooi en een jaarlijkse Sportdag staan op de lijst van sportieve initiatieven. 

Move@Janssen is een individueel coachingprogramma, waarbij medewerkers gestimuleerd worden om meer te bewegen. Ze kunnen onder professionele begeleiding aan een betere conditie en hun gezondheid werken. In 2013 begeleidden de coaches van de Move@Janssen bewegingscoaching 157 medewerkers doorheen het volledige traject. Nog 50 anderen werden enkele keren getest en kregen een eenmalig bewegingsadvies. Voor de inmiddels jaarlijkse deelname aan de Antwerp Ten Miles, het grootste loopevenement van Vlaanderen, schreven zich 249 medewerkers in. Bovendien bedwongen 90 medewerkers de Col du Galibier en zij steunden daarmee de actie Climbing for Life 2013 ten voordele van het onderzoek naar astma en mucoviscidose.

In 2013 namen 650 medewerkers deel aan een van de EFPIL-workshops. EFPIL staat voor ‘Energy For Performance in Life’. Tijdens deze tweedaagse training komen de deelnemers meer te weten over hun persoonlijk energiebeheer. EFPIL is een samenwerking tussen de J&J Global Health Services (GHS) en het Human Performance Institute (HPI), een organisatie die in 2008 door J&J werd overgenomen. (www.hpinstitute.com).  Daarnaast zijn workshops taichi, zumba, gezonde voeding en gezond 'gamen' georganiseerd en konden de medewerkers op de fitbus een beter inzicht krijgen in hun fysieke conditie. De doelstelling is om zeker de helft van de Janssen-medewerkers op de campus te laten kennismaken met de principes van persoonlijk ‘energiebeheer’ tegen eind 2015. 

Musketiers_HOR_LOGO.jpg

In 2013 is, na de analyse van een diëtiste van het VIGeZ, ook het voedingsaanbod in het bedrijfsrestaurant en in de snackautomaten herbekeken en voortaan worden nog meer gezonde keuzes aangeboden.

Daarnaast schenkt Janssen speciale aandacht aan de jaarlijkse wereldziektedagen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarop speciale aandacht wordt gevraagd voor ziekten zoals aids, hepatitis C, alzheimer enz.  Zo wil het bedrijf zijn medewerkers bewuster maken van deze ziekten, waarvoor op de Janssen-campus geneesmiddelen ontwikkeld worden.

Al deze initiatieven ondersteunen de Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

RAPSY-project: welzijn op het werk

Op de Janssen-campus is een aparte Werkgroep Psychosociaal Welzijn actief, waarin werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, de Preventiedienst en Human Resources samenwerken aan acties met betrekking tot het welzijn van de medewerkers. Een belangrijke realisatie van deze werkgroep is het RAPSY-project, een eigen aanpak van de psychosociale belasting op het werk. De werkgroep heeft dit thema breder bekeken vanuit de vraag hoe men de bedrijfscultuur kan versterken op basis van dialoog, samenwerking, feedback, respect en het waarderen van diversiteit.

rapsy-poster.jpg

De aanpak bestaat erin alle bestaande functionele groepen een dag samen te brengen rond het thema welzijn. Via een individuele bevraging en een groepsgesprek geven de teams antwoord op de volgende drie vragen: Welke drie elementen van psychosociaal welzijn dragen het meest bij tot ons welzijn? Welke drie elementen zijn het meest belastend? En wat gaan we er concreet aan doen? Dit mondt uit in een actieplan, waarbij de nadruk ligt op acties die het team zelf kan oppakken en opvolgen. Idealiter heeft elk team dat in het RAPSY-project stapt, elk jaar een overlegmoment over psychosociaal welzijn. Daarin kan het team de actiepunten en resultaten verder bespreken en bijsturen.

Het project is sinds de pilootfase breder uitgerold. De reacties zijn positief. Inmiddels volgden al diverse medewerkers een training om de RAPSY-workshops te faciliteren. Tijdens de eerste teamsessies was de begeleiding nog volledig in handen van externe consultants. Op basis van de opgebouwde ervaring zal een toolkit worden ontwikkeld die alle knowhow bundelt, zodat het opnemen van de verantwoordelijkheid voor het psychosociaal welzijn bij de leidinggevenden en medewerkers zelf kan komen te liggen.

Welzijnsinitiatieven

Janssen heeft veel ruime aandacht voor het psychosociaal welzijn van zijn medewerkers. Het bedrijf neemt tal van preventieve maatregelen om de psychosociale belasting die voortvloeit uit het werk te verminderen. De Janssen-campus is binnen Johnson & Johnson een pionier in deze preventieve aanpak. De organisatie wil immers haar volle verantwoordelijkheid nemen om psychosociale belasting te voorkomen of te reduceren.  

Het psychosociaal aanbod bestaat uit verschillende strategische pijlers. De eerste pijler is individuele ondersteuning, raadgeving en advies (curatief). Het curatieve aanbod biedt ondersteuning aan individuele medewerkers. Het gaat om een vertrouwelijke dienstverlening aan de medewerkers om hen te ondersteunen bij vragen of moeilijkheden die het persoonlijk welzijn en/of de prestaties op het werk kunnen beïnvloeden. Ook in crisissituaties is er altijd iemand beschikbaar. Er zijn interne vertrouwenspersonen, een interne psycholoog en een externe counselingpartner (EUPORA). Op die manier kan Janssen dag en nacht voorzien in psychosociale ondersteuning. De tweede pijler bevat de preventieve acties, zoals het Risicoanalyse Psychosociaal Welzijn (RAPSY)-project, opleiding en vorming. Onder opleiding en vorming zitten onder meer een 'toolkit for resilience' en workshops rond werk-vrije tijdbalans. 

Sinds de uitrol van RAPSY in oktober 2012 hebben al 600 mensen aan het programma deelgenomen. RAPSY kent 3 basisprincipes: bespreken wat er wel en niet werkt, via een gesprek tot concrete acties overgaan en het creëren van een open-gesprekscultuur. Janssen ontwikkelde deze interactieve en proactieve methode om het psychosociaal welzijn van zijn medewerkers te bevorderen. De welzijnswet verplicht bedrijven om een beleid uit te werken dat de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk aanpakt.

De derde en vierde pijler zijn beleidsmatig ingevuld en zorgen ervoor dat de welzijnsinitiatieven blijven aansluiten bij de noden van Johnson & Johnson België. De communicatiestrategie beoogt duidelijkheid over de weg die Janssen inslaat, zodat iedereen zijn rol hierin kent.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.