Vernieuwende toegangsstrategieën

Vernieuwende toegangsstrategieën

Janssen Cares!

Janssen Cares!

Duurzaam inzetten      
van talenten

Duurzaam inzetten       van talenten

Mentale & fysieke
gezondheid

Mentale & fysieke  gezondheid

GRI-data

GRI-data

Janssen is een bedrijf met een groot hart. Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat geschreven in zijn DNA en maakt deel uit van de doorgevoerde duurzaamheidsinspanningen. Het bedrijf streeft ernaar de wereld gezonder en duurzamer te maken door te innoveren. 

Het wil een bedrijf zijn dat toegevoegde waarde creëert voor de patiënten, voor de samenlevingen, voor zijn medewerkers. Een rol die veel verder reikt dan het economische. Janssen wil doen wat goed is voor de patiënten die de behandelingen dringend nodig hebben en voor de wereld waarin het actief is. Er is volgens Janssen maar één weg: zich onvermoeibaar inzetten voor de vooruitgang in de samenleving. Dat streven zit verweven in de manier waarop het bedrijf gezondheidsprojecten ontwikkelt en in de manier waarop het geleid wordt. 

Janssen wil doen wat goed is en is vereerd om te kunnen samenwerken met artsen, onderzoekers, patiëntengroepen en beleidsmakers. Janssen werkt zowel binnen als ver buiten de lokale gemeenschap, op wereldwijde schaal, met het doel de wereld te verbeteren en zich steeds weer in te zetten voor een betere patiëntenzorg.

Bij Janssen helpen mensen andere mensen.

Het aanwenden van topwetenschap om een geheel nieuw geneesmiddel te ontwikkelen, is slechts de eerste stap. Janssen wil ervoor zorgen dat alle mensen toegang hebben tot zijn geneesmiddelen en tot effectieve gezondheidsoplossingen, ook patiënten in landen met beperkte middelen. De vernieuwende toegangsstrategieën pakken de gezondheidsongelijkheden in de wereld aan. 

Bij Janssen helpen mensen andere mensen. De diepgewortelde maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf stimuleert het engagement van alle medewerkers enorm  en trekt getalenteerde werkkrachten aan. De duurzaamheidsstrategie is geen top-down gebeuren, maar wordt gedragen door de hele onderneming. Onze medewerkers spelen een cruciale rol bij het realiseren van onze gedurfde ambities. Meer dan andere investeringen is de investering in mensen zeer rendabel.  Het bedrijf voert een vernieuwend personeelsbeleid, waardoor gepassioneerde medewerkers het beste uit zichzelf halen en meebouwen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving en het bedrijf.

78774136.jpg

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.