Janssen is sterk betrokken bij de patiënt. Het bedrijf vervult zijn maatschappelijke rol door te focussen op nieuwe onderzoeksdomeinen en toedieningsvormen in de hoop zo nog meer geneesmiddelen te vinden en aandoeningen te kunnen helpen genezen.

Het is belangrijk om een duidelijk inzicht te krijgen in alle aspecten van de patiëntenbehoeften. Daarom werkt Janssen niet alleen samen met artsen en apothekers, maar ook met patiëntenorganisaties. Die spelen een belangrijke rol op het vlak van informatie, ondersteuning en bijstand aan patiënten. Als onderneming leert Janssen uit deze interacties en dat helpt het bedrijf bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en de communicatie van nuttige informatie. Janssen wil dat deze relaties en samenwerkingsverbanden functioneren volgens een aantal belangrijke principes, zoals wederzijds respect, kennis, integriteit, onafhankelijkheid en transparantie. De Code Of Practice On Relationships Between The Pharmaceutical Industry And Patient Organisations, zoals die werd opgesteld door de European Federation Of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA), in samenwerking met pan-Europese patiëntenorganisaties, dateert uit 2007. Janssen sluit zich aan bij de beginselen van deze code.

EFPIA1.jpeg

Zestien patiëntenorganisaties in Vlaanderen en Wallonië kregen in 2013 steun in de vorm van een jaarlijkse bijdrage, een tegemoetkoming voor deelname aan congressen, het opzetten van een stand, de realisatie van een website, brochure of bekendmakingscampagne, de ondersteuning van buddywerking of excursies voor patiënten. Het complete overzicht van de samenwerkingsprojecten wordt ieder kwartaal gepubliceerd op www.janssenbelgium.be.

Steun patiëntenorganisaties 2013

Patientenorganisatieomschrijvingbedragcontractdatum
Aide Info Sida (A.I.S.)€ 5.00020-Dec-13
Centrum ZitStil v.z.wOndersteuning ADHD-dag 16 november 2013, aansluitend sensibiliseringstraject€ 10.00011-Dec-13
CHAC asblOndersteuning voor jaarlijkse lijst van activiteiten€ 5.5002-May-13
CMPOndersteuning voor 'Multiple Myeloom en Waldenströmsymposium 19 oktober 2013'€ 2.55018-Oct-13
F.V. PsychiatrismeOndersteuning om boeken aan te schaffen ten behoeve van patiënten en voor werkingskosten€ 70017-Apr-13
Mymu - Wallonie-Bruxelles asblBijdrage voor creatie nieuwe website MYMU€ 1.00018-Feb-13
Plate-Forme Prévention SidaBijdrage voor diverse projecten "réalisation brochures et outils pour et par les personnes séropositives"€ 5.00020-Mar-13
Psoriasis Liga Vlaanderen vzwBijdrage voor magazine PSORIANT€ 3.0005-Jun-13
Psoriasis-Contact asblOndersteuning voor '2e Salon du Psoriasis et de l'arthrite psoriasique' 26&27 april 2013€ 1.25016-May-13
ReumaNet vzwOndersteuning voor Wereld Reuma Dag projecten € 2.0009-Jul-13
Sensoa v.z.w.co-sponsoring voor diverse projecten: training new volunteers, brochures, infoavonden, website support€ 15.00021-Mar-13
Ondersteuning van Upgraded Candlelight Memorial >> LivePositive 2013€ 2.00023-Apr-13
Similes Wallonie asblOndersteuning voor programma 'Profamille 24 september 2013'€ 1.27028-Aug-13
Vlaams Hepatitis Contactpunt vzw (VHC)Ondersteuning voor diverse projecten: Hep Werelddag, campagne, symposium, Hepafocus€ 3.00023-Jun-13
Vlaamse Liga tegen KankerHerdruk brochure "Vermoeidheid bij Kanker"€ 4.50020-Mar-13

  Sociale
  Duurzaamheid

  Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

  Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

  Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

  De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.