In het kader van hetPepal Leadership Challenge-programma gaan sinds 2009 ieder jaar enkele Janssen-medewerkers naar Oeganda om de mensen van de ngo TASO (The Aids Support Organisation) structuur en vaardigheden bij te brengen die ze in hun lokale werking ter bestrijding van hiv/aids kunnen gebruiken.

Elke lichting van 2 tot 4 Janssen medewerkers is een week in Oeganda en werkt daarna vanop afstand een halfjaar samen met de Oegandese partners. Het programma koppelt managers van lokale Oegandese gezondheidscentra en ngo’s aan managers van Janssen. Tijdens dit programma wordt ook een specifiek actieplan rond de verbetering van het lokale bestuur van de gezondheidsinstellingen uitgewerkt.

Eén van de deelnemende gezondheidscentra kreeg in 2013 de nationale prijs voor ‘Best Performing Health Centre’ in Oeganda. Volgens de medisch directeur was dit te danken aan de vernieuwing die werd gebracht door het Janssen-project. Door het uitrollen van een trainingsprogramma voor leidinggevenden kunnen we de kennis en ervaring van alle deelnemers overbrengen, wat een basis zal zijn voor een betere toegang tot gezondheidsdiensten en een menswaardiger bestaan.

330.jpg

De deelnemers bezoeken verschillende gezondheidscentra om daar het trainingsprogramma aan te bieden. Het uiteindelijke doel is om ongeveer 380 gezondheidscentra te bereiken in 2015, wat een impact zal hebben op 7,5 miljoen mensen in diverse gebieden. Het project brengt een duurzame verandering teweeg zowel in Oeganda als binnen Janssen. Samenwerking en uitwisselingen met organisaties in het Zuiden maken van diversiteit een extra troef voor de onderneming. Tot nu toe namen zo’n 20 Janssen-medewerkers deel.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.