Leven en werken met een open geest voor innovatie en aandacht voor elkaar, daar hecht Janssen veel belang aan. Ook de buren worden niet vergeten. Een goede relatie met de burengemeenschap is cruciaal om onze activiteiten verder te kunnen ontplooien. In een sfeer van open communicatie, waar ruimte is voor overleg. Janssen nodigt de buren op regelmatige basis uit op een informatieavond, waarbij ze de nieuwigheden op en rond de campus kunnen horen en zien.

Alle buren in een straal van 100 meter rond het bedrijf ontvangen een uitnodiging. De feedback van de buren kan Janssen goed gebruiken als input voor de jaaractieplannen rond milieu, veiligheid en gezondheid. Op het gratis meldpunt (0800 14 669) kunnen de buren terecht met hun vragen, opmerkingen en bekommernissen over het bedrijf. Deze ‘groene telefoon’ wil een optimale relatie tussen Janssen en de omgeving nastreven. Want ook de buren zijn partners. 

In 2013 kwamen via de groene telefoon 18 meldingen binnen die te maken hadden met parkeerproblemen in de omliggende straten van de site Beerse I en werken in de nabijheid van de bufferzone. 

groene-telefoon.png

Aard van de meldingen

2013

2001 - 2013 (1) (2)

 • geluid
 • geur
 • bufferzone
 • terrein
 • andere
 • (1)

  2002: 23 meldingen geurhinder van dezelfde persoon

 • (2)

  2004-2013: aantal meldingen parkeerhinder werden toegevoegd aan aantal meldingen ‘andere’

Aantal meldingen

2001 - 2013

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.