In Roemenië engageert Janssen zich om tegen 2020 van het land een schoolvoorbeeld te maken in de aanpak en bestrijding van hepatitis C. Dit ambitieuze plan van Janssen ging in 2012 van start en wil via een publiek-private samenwerking van 5.000 patiëntenbehandelingen per jaar naar meer dan 50.000 behandelingen per jaar gaan.

Immersion_logo_cs5.png

Om dit efficiënt, innovatief en duurzaam aan te pakken, is een nieuw, geïntegreerd model nodig dat alle relevante aspecten omvat: de efficiëntie van het HCV-diagnose- en -behandelingsproces, de logistiek, de erkenning van het probleem bij het grote publiek, in de gezondheidszorg en door de beleidsmakers.

In het begin van de jaren 90 gebeurde in Roemenië de besmetting met het hepatitis C- virus in hoofdzaak via onveilige medische en dentale procedures, (illegale) abortussen en onveilige bloedtransfusies. Hepatitis C is sterk verspreid in Roemenië: de jaarlijkse screenings zijn beperkt en slechts 1% van de gevallen wordt behandeld. Het budget dat nodig is om 10% van alle gevallen te behandelen, zou een groot deel van het nationale gezondheidszorgbudget opslorpen. 

_D5A4032.jpg

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.