Voor het vertrouwen dat Janssen krijgt van de maatschappij, wil het graag iets terugdoen. Wat ooit begon met lokale hulpverlening van Janssen-medewerkers aan een psychiatrisch ziekenhuis, groeide uit tot ‘Janssen Cares! Ons Credo in actie’. Mooie sociale en ecologische initiatieven, die veel waardering opleveren en de ultieme uiting zijn van de band tussen Janssen en de samenleving.

Een farmabedrijf dat vrijwilligerswerk verricht in ziekenhuizen, psychiatrische centra, bejaardentehuizen en de gehandicaptenzorg…het is niet alledaags. Janssen geeft op deze manier uiting aan zijn verantwoordelijkheid tegenover alle mensen. In samenwerking met Time4Society (in België) en de Stichting Zin (in Nederland) worden jaarlijks projecten opgezet. In 2013 hielpen meer dan 250 collega’s gedurende één dag in 1 van de 9 uitgekozen instellingen, verspreid over de Benelux. Zo was er onder andere de onvergetelijke ‘para’-dag voor revaliderende kinderen in Pulderbos. In een instelling voor gehandicapte jongeren in Nijmegen werd een kinderboerderij opgeknapt. Op ecologisch vlak zette men bijvoorbeeld de schouders onder een natuurgebied in Riel bij Tilburg. De hei werd ontdaan van struiken en bomen, goed voor de duurzame groei van de hei en de maatschappij.

Voor het vertrouwen dat Janssen krijgt van de maatschappij, wil het graag iets terugdoen.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.