Janssen bevestigde in 2013 zijn solidariteit met Afrika via de actie ‘Move for Africa’. Het werd een bijzondere bewustwordingscampagne rond ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp, met een duidelijke missie: een duurzaam en tastbaar verschil maken in de samenleving.

De hoofdrol was weggelegd voor studenten uit de vijfde klassen van het hoger secundair onderwijs in Wallonië. Zij werkten concrete ontwikkelingsprojecten uit in verschillende Afrikaanse landen. De fondsen die zij inzamelden, gingen integraal naar die projecten.

Janssen voelt zich betrokken bij de toekomst van de jeugd en wil hen sensibiliseren om zich volop in te zetten voor een betere wereld. Daarnaast wil het de leerlingen warm maken voor een wetenschappelijke carrière. Het bedrijf vindt het bewonderenswaardig dat studenten hun tijd, talenten en energie willen investeren in een duurzamere wereld. Projecten als Move for Africa dragen daartoe zeker bij.

logo Move for Africa.jpg

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.