Iedereen heeft een rol te spelen om van de wereld een betere plek te maken door zijn sociale verantwoordelijkheid op te nemen. Het gaat over alles wat mensen en hun levenskwaliteit beïnvloedt. Als gezondheidsbedrijf dat een hoge prioriteit geeft aan de belangen van de wereld waarin het actief is, streeft Janssen naar het vinden van duurzame oplossingen voor de gezondheidsuitdagingen van vandaag en morgen. Dat is de voornaamste verantwoordelijkheid van het bedrijf. Dat is de reden waarom iedereen elke ochtend opstaat: om een verschil te maken in het leven van miljoenen mensen wereldwijd en ervoor te zorgen dat niemand vergeten wordt. Daarnaast wil Janssen dicht bij de samenleving staan, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal. 

Het bedrijf werkte in 2013 aan een nieuw Corporate Social Responsibility-beleid, om in 2014 de concrete maatschappelijke noden te identificeren waarop Janssen in de toekomst als bedrijf wil inzetten ten voordele van de samenleving. Een volledige uitvoering van dat beleid is voorzien in 2015.

Daarnaast werkte Janssen in 2013 aan vernieuwende toegangsstrategieën en uiteenlopende projecten voor de samenleving, vooral op het gebied van hiv/aidsbestrijding. Al een decennium maakt Janssen het verschil voor mensen die leven met hiv. In maart 2013 was het precies 10 jaar geleden dat de Janssen hiv-franchise werd opgericht. Sinds 2003 heeft deze franchise 3 geneesmiddelen op de markt gebracht die worden gebruikt bij een hiv-combinatietherapie.

Iedereen heeft een rol te spelen om van de wereld een betere plek te maken door zijn sociale verantwoordelijkheid op te nemen.

Janssen bevestigde in 2013 zijn solidariteit met Afrika via de actie ‘Move for Africa’. Dichter bij huis doen vele Janssen-medewerkers vrijwilligerswerk in ziekenhuizen, psychiatrische centra, bejaardentehuizen en de gehandicaptenzorg. Het project Janssen Cares! geeft vorm aan Ons Credo. Met het project Labyrinth Psychotica  zet het bedrijf in op een beter begrip van psychose in de maatschappij.

janssen cares-2012 (15).JPG

Janssen hecht veel waarde aan het preventiebeleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en gaf een financiële waardering aan de vzw De Schakel in Beerse die ervoor zorgt dat baby’s in kansarme gezinnen niets tekort komen gedurende de eerste drie jaar van hun leven.

Janssen zette zijn deuren open tijdens de Dag van de Zorg in maart 2013 in een poging om dichter bij de samenleving te staan. Ook werd in 2013 verder geïnvesteerd in goede relaties met de buurtbewoners.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.