Voor de regio Europa, het Midden Oosten en Afrika (EMEA) heeft Johnson & Johnson (J&J) in 2007 een onafhankelijke organisatie opgericht,de Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust (Trust). Deze Trust is verantwoordelijk voor het initiëren, opzetten en beheren van maatschappelijk verantwoorde projecten en activiteiten in de EMEA-regio.

De organisatie geeft blijk van de toewijding van de J&J-groep van bedrijven op het gebied van het verbeteren van de levenskwaliteit in de maatschappij. Toewijding die ook terug te vinden is in de missie van de Trust:  het realiseren van een duurzame en langdurige verbetering van de menselijke gezondheid door te investeren in strategische partnerschappen en innovatieve oplossingen die waardevol zijn voor zowel de samenleving als voor individuen.

UNITE_gsm_india.jpg

De Trust richt zich met haar in 2013 gelanceerde 2018-strategie op 3 gebieden: het redden en verbeteren van levens van moeders en kinderen; het voorkomen van chronische ziekten bij kwetsbare bevolkingsgroepen; en het versterken van de capaciteit van de arbeidskrachten in de gezondheidszorg. Een strategie waarin duurzame langetermijnpartnerschappen en kennisdeling centraal staan. In 2013 investeerde de Trust ruim zes miljoen euro in partnerschappen en innovatieve oplossingen.
Voor meer informatie: www.jjcct.org.

Janssen heeft bijgedragen tot verschillende specifieke projecten, dikwijls in relatie tot hiv/aids, een diepgeworteld onderzoeksdomein binnen Janssen wat leidde tot enkele baanbrekende medicijnen. De impact van hiv/aids gaat verder dan het bedreigen van individuele levens. Janssen zet zich in om ook op dat bredere niveau op een duurzame manier te helpen. Daarom steunt Janssen via de Pepal Leadership Challenge en Sikiliza Leo in Oeganda en TAMA in India de strijd tegen hiv/aids. Via Health2Wealth in Zambia wil het bedrijf diarree te lijf gaan en in Roemenië wil het de hoge hepatitis C-infectiegraad naar beneden krijgen.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.