In het najaar van 2013 startte Janssen met het volledig herzien van zijn Corporate Social Responsiblity (CSR)-beleid. Uit een evaluatie bleek dat de onderneming gefragmenteerd goede doelen ondersteunt en tot maatschappelijke projecten bijdraagt. Daaruit kwam de wens voort om meer lijn te brengen in en een beter totaaloverzicht te krijgen van alle initiatieven. 

Janssen gaat derhalve een nieuw geïntegreerd CSR-beleid voor België ontwikkelen om zo als bedrijf op een impactvolle en duurzame wijze bij te dragen tot het oplossen van grote maatschappelijke noden. Een extra drijfveer is de derde paragraaf van Ons Credo, waarin het moederbedrijf Johnson & Johnson zijn verantwoordelijkheid uitdrukt ten aanzien van de maatschappij.

Al gauw toonde de commerciële organisatie in Nederland en Luxemburg haar interesse om aan te sluiten, waardoor de scope nu de Benelux is. Een projectteam maakte een inventaris op van alle bestaande initiatieven en stelde de hoofdcriteria op waaraan het vernieuwde CSR-beleid moet voldoen. 

De planning is om in 2014 de concrete maatschappelijke noden te identificeren waarop Janssen als bedrijf wil inzetten ten voordele van de samenleving. Dat zal dan samen met stakeholders uit de sociale sector gebeuren. Tevens is een benchmarkoefening gepland met andere grotere bedrijven. Vervolgens wordt het beleid verder in detail uitgewerkt. De volledige uitvoering is voorzien vanaf 2015.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.