TAMA, of Treatment Advice by Mobile Alerts, biedt hiv/aids-patiënten in India de mogelijkheid om via hun mobiele telefoon herinneringsberichten te ontvangen om hun medicatie in te nemen, gezondheidstips te krijgen, te interageren en afspraken te maken met hun arts/ziekenhuis.

In 2009 ontstond tussen Janssen-onderzoekers een discussie over de vraag waarom, ondanks de beschikbaarheid van effectieve geneesmiddelen, hiv/aidspatiënten in ontwikkelingslanden nog al te vaak sterven aan de gevolgen van hun ziekte. De zoektocht naar een passend antwoord leidde tot het Project UNITE, een consortium tussen Janssen en enkele externe partners, zoals de Grameen Foundation, het Indian Institute of Technology, de Bill & Melinda Gates Foundation, het Johns Hopkins Center for Clinical Global Health Education en tien aidsklinieken in India.

TAMA_logo.jpg

UNITE liet gedetailleerde gedragsstudies uitvoeren om een beter inzicht te krijgen in de levensstijl van de hiv/aidspatiënten in India. Deze studies toonden onder meer aan dat de patiënten gestigmatiseerd worden omwille van het taboe rond hiv/aids en dat de enorme afstanden naar de kliniek een ernstig probleem vormen.

116246336.jpg

Op basis van deze bevindingen heeft het UNITE-consortium het technologieplatform TAMA ontwikkeld, dat de toegang tot gepaste zorg vergemakkelijkt door gebruik te maken van mobiele telefoons.  Het TAMA-platform vervolledigt de diensten die klinieken en artsen al aanbieden. De TAMA-diensten zijn overal en altijd ter beschikking voor de hiv/aidspatiënten, waardoor hun therapietrouw en de behandelingsresultaten verbeteren. Na een pilootstudie in 6 klinieken in India volgt een gerandomiseerde klinische studie om de impact van TAMA op de klinische resultaten en therapietrouw na te gaan.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.