Toegang geven tot betaalbare en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg is een van de moeilijkste en belangrijkste uitdagingen. Janssen werkt aan initiatieven om een wereld te creëren waarin mensen, ongeacht hun economische en sociale omstandigheden, toegang hebben tot de behandelingen die ze nodig hebben. 

Janssen Global Public Health (GPH)

De oprichting van Janssen Global Public Health (GPH) in 2013 betekende een nieuwe stap in het streven van het bedrijf om wereldwijde publieke gezondheidsproblemen op te lossen. Janssen GPH is verantwoordelijk voor een groeiende portfolio van farmaceutische producten en diensten voor ziekten die een grote impact hebben op de volksgezondheid.

Als toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg streeft Janssen ernaar baanbrekende medische innovaties aan patiënten over de hele wereld aan te bieden. Het bedrijf wil zijn innovaties en oplossingen voor de gezondheidszorg naar meer mensen en meer plaatsen in de wereld brengen, ongeacht waar die mensen wonen en hun vermogen om ervoor te betalen. 

Janssen GPH zal verantwoordelijk zijn voor de volledige klinische ontwikkeling van producten en diensten en het maximaliseren van de toegang tot geneesmiddelen en zorg voor patiënten wereldwijd. De organisatie focust daarbij op grote medische noden, momenteel vooral hiv, tuberculose, hepatitis C en wormziekten. 

133447780.jpg

Ook zal Janssen GPH het centrale aanspreekpunt zijn voor de samenwerking met de wereldwijde betrokken partijen inzake publieke gezondheid, zoals overheden, niet-gouvernementele organisaties en financieringsinstellingen. 


Janssen zet zich ook in om hiv/aidspatiënten te helpen door hen een effectieve en duurzame toegang tot zijn hiv-geneesmiddelen aan te bieden. Daaraan zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden: goede en betaalbare geneesmiddelen moeten duurzaam beschikbaar zijn en op de meest geschikte manier voor de patiënten gebruikt worden.

Global Access & Partnerschips Program (GAPP)

In 2006 introduceerde Janssen het Global Access & Partnerships Program (GAPP), een wereldwijd programma ter bevordering van de toegang tot hiv-geneesmiddelen, om zo zijn verantwoordelijkheid tegenover hiv/aidspatiënten in landen met beperkte middelen na te komen.

De inspanningen van het GAPP om hiv-geneesmiddelen ter beschikking te stellen, zijn gericht op de landen met de hoogste hiv-besmettingsgraad en de grootste economische kwetsbaarheid, zoals de landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, de minst ontwikkelde landen en de lage- en middeninkomenslanden. Verschillende factoren beïnvloeden de methode om hiv-geneesmiddelen toegankelijk te maken, zoals de goedgekeurde indicaties van elk van die geneesmiddelen en hoe ze in de klinische praktijk worden gebruikt.

Immersion-programma

Daarnaast werd het Immersion-programma opgezet om globale gezondheidsproblemen op een ambitieuze wijze aan te pakken. Experimenteren, risico’s nemen, innovatief denken en zich onderdompelen in andere culturen en denkwijzen staan centraal in de aanpak die uitgaat van de ideeën en passies van de medewerkers van Johnson & Johnson wereldwijd.

Immersion stuwt ideeën doorheen de organisatie, stelt kleine teams samen en lanceert wereldwijd projecten met een beperkt budget en hulpmiddelen. Elk project is vergelijkbaar met een startersbedrijf dat zijn eigen weg zoekt, vrij op verkenning gaat en ideeën ontwikkelt en resultaatgericht is. De projectteams worden tijdens het hele proces ondersteund via coaching en workshops om projecten te kunnen ontwikkelen die de toegang tot de gezondheidszorg bevorderen, direct meetbare resultaten opleveren en leiden tot nieuwe vormen van samenwerking. 

Samen met allerlei partners, zoals regeringen en (supra)nationale organisaties, gaan Immersion-teams op zoek naar oplossingen voor lokale gezondheidsproblemen. Enkele projecten zijn al gelanceerd, onder meer inzake duurzaam ouder worden in Polen, de strijd tegen tuberculose op wereldwijde en Europese schaal, de introductie van ‘social impact bonds’, een nieuw marktmodel voor de bestrijding van hepatitis C in Roemenië en een volledig transparant digitale-gegevensplatform.

Immersion is gelanceerd door de Global Commercial Strategy Operations (GCSO)-organisatie van  Janssen, meer specifiek de recent opgerichte Global Public Health-groep. Alle werknemers kunnen een idee aandragen en uitwerken of aansluiten bij een bestaand project.

Behandelingsprogramma hiv

Daarnaast schonk Janssen als eerste farmaceutisch bedrijf Janssen-medicijnen in het kader van een behandelingsprogramma voor kinderen en adolescenten met hiv in landen in Afrika ten zuiden van de Sahara. De behandeling van hiv bij kinderen wordt in die regio ernstig verwaarloosd en blijft – indien ze al aanwezig is – meestal beperkt tot de eerstelijnszorg. Het gezondheidsprogramma toont de jarenlange inzet van Janssen om mensen met hiv te helpen. De inspanningen zijn gericht op landen met de hoogste hiv-besmettingsgraad en de grootste economische kwetsbaarheid.

elizabeth-glaser-pediatric-aids-foundation-logo.png
map-international-logo-4.png

Het programma is bedoeld als een eerste stap in een ruimer samenwerkingsverband in deze regio van Afrika, zodat patiënten op een duurzame toegang tot hiv-geneesmiddelen kunnen rekenen. Janssen wil hiermee een betere bewustwording creëren en verdere acties stimuleren, zoals het geven van opleiding in de tweede- en derdelijnsbehandeling van hiv bij kinderen in de landen van Afrika ten zuiden van de Sahara. Janssen werkt hiervoor samen met de Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, het Partnership for Supply Chain Management (PFSCM) en MAP International.  

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.