Met het ‘preventieaandeel’ erkennen we jaarlijks de inspanningen die afdelingen en medewerkers leveren om veilig, gezond en milieubewust te werken. Alle preventiedoelstellingen zijn in dit jaaractieplan vertaald en concreet gemaakt voor elke afdeling. Per preventie-initiatief kan een afdeling in de loop van het jaar punten verdienen. Op het einde van het jaar worden de ‘platina’, ‘gouden’, ‘zilveren’ en ‘bronzen’ erkenningen uitgereikt. 

De financiële waardering in het kader van het Preventieaandeel, wordt geschonken aan een zorgvuldig gekozen doel. In 2013 (uitreiking preventieaandeel 2012 werd deze financiële waardering geschonken aan Kris Kras Akabe uit Halle-Zoersel. Deze scoutsvereniging valt onder de vzwScouts en Gidsen Vlaanderen en richt zich in het bijzonder tot kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke handicap. 

In 2014 (uitreiking preventieaandeel 2013)  werd een financiële waardering aan de vzw De Schakel in Beerse gegeven. Dit is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de kansarmen in de maatschappij. Haar focus ligt o.a. op wonen, werken, gezondheid, voeding, onderwijs enz. Vooral haar project ‘Pampers & Co’ focust duidelijk op preventie door ervoor te zorgen dat baby’s in kansarme gezinnen niets tekortkomen tijdens de eerste drie jaar van hun leven.

vzw-deschakel.jpg

Belang

  • Stimulering en opvolging van Veiligheid, Gezondheid en Milieu-inspanningen.
  • Waardering en beloning voor onze werknemers
  • Continue verbetering preventiebeleid – daling van het aantal incidenten
  • Invulling van wettelijke verplichting (jaaractieplan): Planmatige en uniforme aanpak.

Succesfactoren

  • Goede betrokkenheid van het management en alle werknemers.
  • Ondersteuning van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Communicatie omtrent preventieaandeel binnen de afdeling/sector:

  • bespreekbaar maken op afdelingsmeetings;
  • ter inzage : ad valvas, intranet, etc;
  • resultaten tonen op Management Review.

Sociale
Duurzaamheid

Janssen neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn medewerkers, de patiënten, de lokale en internationale samenleving.

Zo wordt gewerkt aan een duurzaam inzetten van talent en gezorgd voor de fysieke en mentale gezondheid, de veiligheid en voortdurende opleiding van de medewerkers.

Patiëntenverenigingen krijgen de steun van Janssen om onafhankelijk hun projecten te kunnen realiseren. Janssen besteedt speciale aandacht aan jongeren (opleiding), informeert de buurtbewoners en engageert zich in lokale projecten.

De toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een internationaal kernthema van J&J én Janssen, dat ook specifieke filantropische projecten ondersteunt.